BERG 

nr 1.

 

Postadr.: Torsåker. 

Ägare: fröken Malin Margareta Pettersson, f. 10/12 1908 o. dotter t. Per Erik Pettersson o.h.h. i 2:a giftet Anna Stina Ersdotter, f. 18/3 1867. Syskon: Anna Erika 27/3 77, Sofia Katarina 12/4 83, Erik Axel 1/7 98, Gustav Edmund 16/11 05.

Gårdens areal: 80 tunnland åker, 340 tunnland skog. Tax.-värde: 96.000:-. Gården i släktens ägo på mödernet sedan långt tillbaka. På fädernet utgår släkten från V. Hästbo med anor från 1629. Huvudg. uppf. 1886, flygeln 1900, ladugården 1935.

 

 

 


 

 

BERG 

nr 4, 

"Nirses".

 

Postadr.: Torsåker. 

Ägare: Erik Gunnar Andersson, f. 18/11 1890 o. son t. Anders Johan Andersson o.h.h. Kristina Fors. Gift m. Anna Elisabet Larsson, f. 13/7 1891. Barn: Erik Olof  9/9 21.

Gårdens areal: 10 har åker, 40 har skog o. hagmark. Tax.-värde: 21.800:-. Gården i släktens ägo enl. upprättat släktreg. sedan 1684, troligen ännu längre tillbaka. Senaste ombyggn. gjordes i början av 1800-talet. Bergsmanssläkt. Släktgårdsdiplom.

 

 

 


 

 

BERG 

nr 5.

 

 

Postadr.: Torsåker. 

Ägare: Helmer Andreas Ekström, f. 7/9 1898 o. son t. Anders Johan Ekström o.h.h. Anna Matilda Isaksson. Gift m. Alida Mathilda Persson, f. 19/8 1895. Barn: Anna Birgitta 23/8 33, Per Göran 31/5 35, Karin Margareta 1/3 37.

Genomgått Västerbergs folkhögskola och lantmannaskola 1917.

Gårdens areal: C:a 115 tunnland. Tax.-värde 34.500:-. Gården i släktens ägo enl. släktforskning sedan 1678. Den utflyttades från Berg efter laga skifte till nuv. plats 1845. Uthusen ombyggdes 1902, flygeln 1936.

 

 

 


 

 

BERG 

nr 8,

"Vinges".

 

Postadr.: Torsåker. 

Ägare: Lars Petter Pettersson, f. 28/7 1877 o. son t. Per Larsson o.h.h. Anna Larsdotter. Gift m. Hulda Olivia Elfsberg, f. 2/12 1879. Barn: Elin Sofia 19/12 98, Anna Olivia 11/6 02, Hulda Margareta 8/12 05, Svea Maria 24/2 09, Britt Karin Gunborg 3/3 18.

Gårdens areal: 21 tunnland åker, 80 tunnland skog. Tax.-värde: 17.200:-. Gården i släktens ägo sedan 1850, då stamfadern Lars Ersson Vinge, bergsman från Bagghyttan nr 4, köpte densamma. Mang.byggn. uppf. troligen i slutet av 1700-talet, tillbyggd 1870. Ladugården ombyggd 1910.

 

 

 


 

 

BERG 

s. 9,

"Nybons".

 

Postadr.: Torsåker. 

Ägare: Per Erik Lindkvist, f. 11/10 1870 o. son t. Per Olsson o.h.h. Anna Stina. Gift 1:a g. m. Anna Sofia Andersson, f. 1869, d. 1925, 2:a g. m. Maria Antonia Johansson, f. 1/10 1886. Barn: Hanna Sofia 21/11 95, Maria Kristina 2/6 98, Berta Erika 3/8 01, Svea Margareta 25/5 04, Tyra Katarina 5/7 09, Erik Olov 28/10 31.

Gårdens areal: 65 tunnland. Tax.-värde: 19.100:-. Gården brukad av släkten sedan 1800, friköptes 1904.

 

 

 

 

 


 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014