BAGGHYTTAN

 nr 1.

 

 

Postadr.: Dalgränsen. 

Ägare: Axel Lindström, f. 24/3 1877 o. son t. Anders Andersson Lindström o.h.h. Greta Persdotter. Gift m. Anna Viktoria Vestlund, f. 9/3 1883. Barn: Clas Anders 17/3 10, Agnes Margreta 21/1 13, Anna Brita 5/1 24.

Led. av kyrkorådet, f.d. led. av skolrådet.

Gårdens areal: 77 har. Tax.-värde: 24.000:-. Gården i släktens ägo sedan 1807. Senaste gårdsbebyggelse 1911, uthus 1918. Hushållningssällskapets pris för välskött jordbruk 1908. Släktgårdsdiplom.

 

 

 

 


 

 

BAGGHYTTAN

 nr 3.

 

 

Postadr.: Dalgränsen.

Ägare: Ernst Emanuel Frejd, f. 2/5 1894 o. son .t. Aug. Wilhelm Frejd o.h.h. Anna Andersson. Gift m. Elin Maria Lindkvist, f. 5/6 1894. Barn: Elsa Anna Maria 1/8 28, Erik Bertil 30/7 32.

Led. av fattigv.styr.

Gårdens areal: 150 tunnland. Tax.-värde: 20.900:-. Gården i släktens ägo sedan 1866. Senaste ombyggn. 1922.

 

 

 


 

 

BAGGHYTTAN nr 5 och 7:22.

 

Postadr.: Dalgränsen.

Ägare: Axel Larsson, f. 5/12 1889 o. son t. Lars Larsson o.h.h. Karin Ersdotter. Gift m. Valborg Birgitta Johansson, f. 275 1893. Barn: Lars Axel 14/9 18, Karin Birgitta 5/2 22, Anders Erik 18/2 25.

Led. av kom.fullm., skolstyr. o. styr. för Torsåkers lantmannaför.

Gårdens areal: 117 har. Tax.-värde: 23.100:-. Gården i släktens ägo enl. upprättat släktregister 

 

 

 


 

 

BAGGHYTTAN

nr 6.

 

 

Postadr.: Dalgränsen.

Ägare: Bror Einar Frejd, f. 28/12 1895 o. son t. Aug. Wilhelm Frejd o.h.h. Anna Andersson. Gift m. Amanda Maria Pettersson, f. 3/2 1895. Barn: Stig Einar 27/4 25, Aina Karin Maria 2/8 27, Bengt Paul 17/12 28, Erik Wilhelm 1/3 30.

Gårdens areal: C:a 275 tunnland. Tax.-värde: 24.600:-. Gården i släktens ägo sedan 1920. Tidigare ägare var L. P. Hedström, som i sin tur köpt gården av Per Jonsson. Den utflyttades från Bagghytte by efter storskifte 1836. Byggn. uppf. 1852, flygeln 1918.

 

 

 


 

 

BAGGHYTTAN 

s7 o nr 8.

 

Postadr.: Dalgränsen.

Ägare: Clas August Westlund, f. 4/9 1877 o. son t. Carl Aug. Westlund o.h.h. Anna Josefina Jansson. Gift m. Anna Mathilda Andersson, f. 19/5 1888. Barn: Anna Elisabet 11/10 18, Ruth Ingeborg 15/1 20, Clas Gustav 31/5 21, Bengt Ivar 5/2 24, Karl Holger 2/8 30.

Genomgått Bollnäs folkhögskola 1896. Led. av pensionsn., f.d. ordf. i valnämnden i Hästbo distr., led. av kom.nämnd, tax.nämnd, kom.fullm., fattigv.styr., kom.ombud vid vägstämma.

Gårdens areal: 22,5 har åker, 186 har skog. Tax.-värde: 47.600:-. Gården i släktens ägo sedan 1890. Tidigare ägd av Hofors Bruk. Mang.byggn. ombyggd 1904, uthusen 1932.

 

 

 


 

 

 

BAGGHYTTAN

 nr 10.

 

Postadr.: Dalgränsen.

Ägare: Carl Arvid Vestlund, f. 27/11 1879 o. son t. Carl Aug. Vestlund o.h.h. Anna Josefina Jansson. Gift m. Anna Lovisa Rudfeldt, f. 8/3 1881. Barn: Karl Evert 23/10 08, Nils Gustav 8/10 09, Axel Rune 16/6 14, Ingrid Margareta 22/4 20.

Gårdens areal: 133 har. Tax.-värde: 30.400:-. Gården i släktens ägo sedan 1899. Den ägdes tidigare av Hofors Bruk. Mangårdsbyggn. uppf. 1922, uthusen 1916.

 

 

 

 

 

 


 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014