Ovansjö

En översikt av vad som finns på denna sida.

 

2005-10-08

Ovansjö sockens byanamn och dess betydelse

Ett utdrag ur "Gästriklands äldre bebyggelsenamn" av Folke Hedbom. Publicerad i "Från Gästrikland" 1957-58. Låna den och läs mer!

 

2005-10-08

Hülphers, Abraham - Samlingar til en Beskrifning öfwer Norrland och Gefleborgs län, Ovansjö

Abraham Abrahamsson Hülphers, 1734-1798, skriftställare och topograf, reste i Sverige och utgav reseskildringar. Den om Gästrikland blev utgiven 1793. Läs mer om författaren HÄR.

 
   
   

 

 

 

 

 

 

 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014