Högbo

En översikt av vad som finns på denna sida.

 

2005-10-08

Högbo Bruks historia

En artikelserie av Sigfrid Björkström införda i Gefle Dagblad våren 1961. Han presenterar ett delvis nytt källmaterial, som ger nya aspekter på den gamla brukskulturen, och följer Högbo bruks historia under de två verksamma seklen från 1660.

2005-11-08 

Från socken till stad 1659 - 1943 

En artikelserie i 43 avsnitt införd i Sandvikens Tidning med start den 3 juni 1947, sammanställd av Ingwerd Brandt.

Kompletterad med bilder.

2005-10-19  

Högbo kyrkas historia   

av Iwe [okänd signatur], skrivet omkr 1952-53

2005-10-08

Högbo-trakten fick ett eget kapell i Västanbyn 1622

Artikel av G-e. [okänd signatur, möjligen August Grane]

2005-10-19  

Kapellet 200 år

Historik av Elof Larsson med anledning av kyrkans 200-års- jubileum 1977

2005-10-19  

Högbo kyrkogård

Historik av Elof Larsson med anledning av kyrkans 200-års- jubileum 1977

2005-10-08

Bänkdelning i Högbo kapell 1778

Efter Högbo kapells flyttning 1777 ifrån Västanbyn till dess nuvarande plats i Högbo förrättades en bänkdelning, där det bestämdes, efter rang, var folket fick sitta i kyrkan.

2005-10-08 Från gamla tiders Högbo

Artikel av Robert Littmark, komminister i Högbo 1919-1924, införd i Sandvikens Tidnings Julnummer 1923?

2005-10-19   

Kyrkogården

Bilder på äldre gravstenar på Högbo kyrkogård, kompletterade med personuppgifter.

2005-10-19  

Skolväsendet i Högbo

Historik av Elof Larsson med anledning av kyrkans 200-års- jubileum 1977.

2005-10-11

Bygdespelet "Bland spelmän o vanligt folk" 

Från 1984,  av Arne Andersson. Med bilder.

2005-10-11

Bygdespelet "Liases-Olov"

I två akter, från 1986?. Av Arne Andersson.

2005-11-12  

Om Säveräng

Historik författad av P G Berggren 1866-1956.

2005-10-08

Gamla bilder ifrån Högbo

Här presenteras en blandning av gamla vykort och andra bilder från Högbo.

2005-10-08

Fäbodliv i Högbo.

Artikel av Elov Larsson (1905-1981), Högbo.

2005-10-08

Om Högbo stämpel

Avskrift av dokument från 1711, gällande Högbo bruks stämpels utseende.

2005-10-08

Ovansjöknektar i helg och söcken, om soldat Mård.

Artikel av signaturen Betula, införd i boken Särlingar.

2005-10-19 

Branden i Överbyn 1859

Hågkomster nedtecknade av Alvar Högman

2014-05-01 

Bergsmansgårdar och bergsmansseder i det gamla Högbo

Artikel av Sigfrid Björkström.

 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014