En berömd karolinsk officer på fänrikssätet Nordansjö.
 

Av Erik Wickberg. Ur Bocken 1967

 

Hälsinge regementes oerhörda förluster särskilt i slaget vid Liesna 1708 medförde bland annat, att av Ovansjö kompanis 150 soldater endast 38 fanns kvar vid jultiden samma år. Därom vittnar löjtnanten Robert Petre i sin dagbok, som mer än något annat gjort hans namn känt för eftervärlden.

 

Petre, som var född i Arboga troligen 1678, tillhörde den i Gästrikland välkända brukspatronsläkten med samma namn, trädde i tjänst vid regementet 1702 som gemen soldat och följde det sedan i fält ända fram till Poltavaslaget 1709, då han blev rysk fånge. Han hade då avancerat till fänrik. I 13 år framlevde han sitt liv i Solwytschegodsk som krigsfånge och återkom först i maj 1722 till fosterlandet, befordrades samma år till löjtnant med bibehållen fänriksindelning, vari ingick bl. a. kronobostället Nordansjö i Torsåker. Där avled han 13 april 1725 och begrovs 12 dagar senare på socknens kyrkogård.

Sannolikt återkom Petre helt blottställd från den långa fångenskapen, och det är därför ägnat att förvåna att bouppteckningen efter honom upptar inte mindre än 1 817 daler kopparmynt i säkra tillgångar. Han ägde ett för den tiden ganska omfattande bibliotek om inalles 23 volymer, drygdelen av religiöst innehåll, men även flera historiska böcker på både latin, tyska och holländska och naturligtvis även en ”Swänsk Exercerings Bok”.

 

En karolinsk officers utrustning ger bouppteckningen ävenledes gott besked om. Där finns en ”gammal dock ovänd” blå rock med mässingsknappar och gulaktigt ”rask”, en ”gammal blå väst”, ävenså med mässingsknappar, älglädersbyxor, stövlar ”nyss uppskodda med gamla kragar”, nya sporrar, nya handskar ”av bockläder med kragar av älgläder och fodrade med gult lärft, en svart ”crepons halsduk 2 3/4 alnar lång” samt en ny svart hatt. Två bruna peruker, ”den ena alonge och den andra pungperuk”, fanns därjämte i dödsboet.

Till Petres ”officersvärja med handklave av silver” hörde ett ”rött undergehäng med mässingssölja och hake”. I beväpningen ingick vidare två pistoler. Petres häst, ”10 år, sotig med vit bläs, som hr kyrkoherden har om händer”, taxerades till 120 daler, sadeln ”med betsel och pistolhölst er” till 18 daler.

Två blåa näsdukar av rysslärft, en tekanna av sten, en rysspäls och en kopekslant, allt upptaget i bouppteckningen, var sannolikt minnen från fångenskapen.

Ungefär samtidigt med Petre återkom ur fångenskapen Ovansjö kompanis sergeant Mats Lindström, född ca 1684, även han bosatt i Torsåker, där han avled ”i oförsonlighet” 1733. Bland de hemkomna soldaterna nämnes på kompaniet endast nr 67 Olof Nilsson Stadig och korpralen nr 25 Olof Andersson Seberg.

 

 

 

 

 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014