Från Gästrikebygder

Från Gästrikebygder var en serie böcker som utgavs mellan åren 1920 och 1934. De var årsböcker vid Västerbergs folkhögskola eller Gästriklands folkhögskola som den då kallades och redigerades av dåvarande rektorn Karl Hedlund. Böckerna innehåller många intressanta artiklar om hembygden, då främst Ovansjö socken men även övriga Gästrikland finns representerat. Här finns även artiklar av Greta Hedlund rörande textilier i Ovansjö, både klädedräkten och sängarnas utstyrsel finns här beskrivna.

 

 

En folktraditionsinsamling företogs av eleverna vid skolan, och dessa skildringar om hur livet tedde sig i äldre tider publicerades i årsböckerna. Här kommer avskrifter av de berättelser som berör Torsåker, Ovansjö, Järbo och Högbo socknar. Om läsaren finner dessa intressanta rekommenderas ett besök till biblioteket för i böckerna finns mycket mer att hämta. 

 

 

 

 

 

 


 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014