Bygdesägner

 

1922

3-4  Från Ovansjö

5      Från Järbo

 


3-4       Från Ovansjö.

Upptecknat av Viktor Olsson, Stocksbo, Ovansjö.

 

I Stocksbo, Ovansjö socken, finnes en stor sten, som kallas Finnmalesten. I sägnen heter det, att den skulle fått sitt namn därav, att under trettioåriga krigets dagar skulle där ha bott en trollkäring, som kallades Finnmale.

 

I Stocksbo, en liten bit uppe i skogen, rinner en bäck, som kallades Finnbäcken. Enligt sägnen skall detta namn ha kommit därav, att en trupp finnar under ett krig slagit läger där för några dagar.


5          Från Järbo.

Upptecknat av Gösta Florell, Järbo.

 

Jättarna i Kungsberg och dvärgarna i Finnåsen voro oense om gränsen. De kommo till sist överens om att göra ett gränsdike. Jättarna ville gräva på natten men dvärgarna på dagen. På natten började jättarna gräva. De grävde så långt de hunno åt norr. På dagen grävde dvärgarna åt söder så mycket som möjligt. Efter diket, som grävdes på detta sätt, rinner nu Kungsbergs Lillån, och man förstår nu, varför den går i så väldiga krökar

 

 

 

Djursagor

1922

2          Från Ockelbo

 


2          Från Ockelbo.

Berättat av Erik Eriksson, Jädraås, 72 år. Upptecknat av Nils Olsson, Ulftorp, Jädraås.

 

Det var en gång som tuppen, orren och göken tävlade om, vem som skulle få stanna kvar i byn. Den, som först fick se solen, skulle giva tillkänna åt de andra. På morgonen var tuppen den första, som fick se solen, och ropade åt orren och göken: "Ja´ bli´ kvar i byn, ja´ bli´ kvar i byn!" Efter honom fick orren se solen och ropade: "Gör, gör, gö´ va´ som ä´ rätt bröder, gör, gör gö´ va´ som ä´ rätt bröder!"  Och sist av dem fick göken se solen. Han var då arg och ropade, så det gav eko i bergen: "Gukku, gukku, gukku du!"  Tuppen blev således den segrande och sade till sina kamrater: " Pack, gack, byn stannar jag i"

 


 

 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014