Roten nr 7, Färnebo kompani

 

Rotehemman 1789: Öster-Hästbo 10, 11 och 12 i Torsåkers socken.

 

1682-

ANDERSSON, Olov (i Öster-Hästbo). Pikenerare 1682 och nämnes ännu 1695.

Gift 7/10 1694 i Torsåker med Malin Matsdotter ibidem.

(R)

 

 

GASBERG, Johan Gabrielsson. F. ca 1682 i Torsåker; var 1712 soldat här.

(R)

 

1713-1728 GASBERG, Erik Andersson Fågel. Se nr 14!

 

1728-1739 Vakant

 

1739-1742

NYSTRÖM, Olov Ersson. Reservkarl; soldat 12/3 1739; d. 16/9 1742 vid Korpoström.

Bevistade fälttåget mot Ryssland 1742.

(R)

 

1742-1743

NYSTRÖM, Johan Johansson (i Öster-Hästbo). F. ca 1723; reservkarl; soldat 10/12 1742; d. 7/2 1743 i Torsåker.

(R)

 

1743-1744

NYSTRÖM, Johan Isaksson (i Öster-Hästbo). Soldat 31/8 1743; d. 6/4 1744 i Varberg.

(R)

 

1748-1749

FOCK, Johan Reinhold. F. 1734 (1735) i Gästrikland såsom son av kapten Reinhold Otto Fock och Judit Brun; volontär 18/4 1748; sergeant 20/7 1749 med förares indelning vid Ovansjö kompani. [Allt sedan överstruket och ditskrivet Se Officerare!]

(R)

 

1749-1751 Vakant

 

1751-1762

NYSTRÖM, Erik Ersson (i Östansjö). F. ca 1731; soldat 23/4 1751; föravskedad 19/2 1762.

Bevistade fälttåget i Pommern och uppges i en rulla av 23/11 1759 felaktigt vara "död på Rügen 21/3 1759".

Gift 18/10 1754 i Torsåker med Margreta Mårtensdotter från Österhästbo.

Barn:: Erik, f. 1755, begr. 14/9 samma år; Brita f. 1756.

(K-Torsåker,R)

 

1762-1789

NYSTRÖM, Hindrik Hindriksson (i Österhästbo). F. ca 1734 i Gästrikland; 5 fot 9 tum lång; soldat 19/2 1762; avsked 16/1 1789 såsom "sjuklig och oförmögen att vidare tjäna".

Gift 26/10 1762 i Torsåker med änkan Margreta Mårtensdotter, från Hästbo (Se ovan!), f. 1730 i Österhästbo.

Barn: Brita, f. 1756; Anna, f. 1763; Kerstin, f. 1767; Petter, f. 1769, d. 19/2 1770.

(K-Torsåker,R)

 

1789-1790

FLANK, Lars Knutsson. Född i Dalarna ca 1768, soldat här 24/3 1789; var 5 fot 9 1/2 tum lång; död i Helsingfors under kriget 12/1 (14/1 enl. rullor) 1790.

(R)

 

1790-1800

HAST, Anders Andersson. Född ca 1667 i Dalarna; vargerings-karl; soldat 15/9 1790 under namnet SVAMP; 5 fot 7 1/2 tum lång; för heta HAST 15/6 1792; död 27/7 1800.

(R)

 

1800-1803 Vakant

 

1803-1805

FORSVALL, Mårten. Se UNDEROFFICERARE!

Antagen 1/10 1803-22/7 1805.

 

1805-

BJÖRKMAN, Erik Kristian. Se UNDEROFFICERARE!

Antagen 2/12 1805-(1809). Var 17/11 1809 vakant.

 

       -1809 ALGREN (Ahlgren), Lars. Se UNDEROFFICERARE!

 

1809-1818

ÄDEL, Erik Jonsson. Född ca 1789 i Gästrikland; soldat 21/5 (29/6) 1809 under namnet BULT; 5 fot 5 1/2 tum lång; fick 3/12 1811 tillstånd att kalla sig ÄDEL; vice korpral (1822), avsked 10/8 1818 "för förkylda fötter".

(R)

 

(1818)

KRANS (Krantz), Erik Ersson. Född ca 1801 i Torsåker (Glbg); inställd 25/5 1819 som soldat, men såsom "undermålig" ej approberad; 5 fot 5 tum lång.

(R)

 

1819-1830

ÄDEL, Lars Berglund. Född 1796 i Årsunda (Glbg); sjöman; soldat 25/9 1819; 5 fot 8 1/2 tum lång; avsked 16/6 1830 "för liderlighet".

Kommenderad till Medelpad 1820, Väddö kanal 1821, Hjälmare kanal 1822, Vanäs 1824 på fästningsbygge.

(R)

 

1831-1858

ELD, Anders Persson (i Österhästbo). Född  /12 (  /10!) 1812 i Torsåker (Glbg); klensmed; soldat 5/4 1831; 5 fot 9 1/4 tum lång; avsked 4/7 1857 "såsom otjänstbar i anseende till attesterad höftsjuka, tjänt väl och anmäld till underhåll på expektans".

Kommenderad till Vaxholm 1838 och 1845, Stockholm 1848 i garnisonstjänst.

(R)

 

1858-1885

Indragen till musiken 1/3 1857, vakansavgift 80 rdr banko, från 21/1 1861 120 rdr riksmynt, från 1/1 1875 150 kronor.

Åter rekryteringsskyldig 1/6 1885.

(R)

 

1886-1892

FORS, Anders Petter (i Fors). Född 4/9 1865 i Torsåker (Glbg); soldat 17/2 1886; 6,04 fot lång; godkänd i förberedande korpral-skolan 1889; interimsavsked 18/3 1892 för "anställning i civil tjänst (konfirm. 4/7 1892), "tjänt väl".

Bevistade fälttjänstövningarna 1888.

 

1892-  HANSSON, Anders. Född 17/2 1873 i Gagnef (Kpbg); soldat 18/3 1892; 165 cm lång.

 

 

 

              

 


 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014