Roten nr 6, Färnebo kompani

 

Rotehemman 1789: Kalvsnäs 4, 5 och 6, Sälgsjön 3 och Vij 5, senare Kalvsnäs 3, 4, 5 och 6, alla i Torsåkers socken.

Rotehemman 1815: Kalvsnäs 3, 4, 5 och 6 i Torsåkers socken

 

1681

JOHANSSON, Gabriel (i Kalvsnäs). Pikenerare 1681 och nämnes ännu 1695.

Gift.

Barn: Johan, f. ca 1687, soldat (se nedan!)?, Gabriel (Selling), dp 24/8 1689, soldat vid nr 10 (se dito!), Kerstin, dp 2/2 1692; Barbro, dp 17/5 1694; Lars, dp 2/2 1697; Nils, dp 19/8 1700, begr. 15/6 1702.

(R)

 

 

STEN (Steen), Johan Gabrielsson. F. ca 1687 i Torsåker och troligen son av soldaten nr 6 Gabriel Johansson (Se ovan!); var 1712 soldat här.

(R)

 

1713-1740

STEN (Steen), Erik Andersson Broman? (i Kalvsnäs, sen i V-Hästbo). F. 1683 i Torsåker; "kan läsa i bok, men ej skriva, kan intet hantverk"; soldat 18/9 1713; avsked 25/6 1740, enär "för ålderdomsbräcklighet är denna karl oduglig, har dessutom rygg- och rovärk"; "blind" på ålderdomen.

Gift 21/8 (10 s.e.Tref.) 1715 i Torsåker med Ella Olsdotter från Väster-Hästbo.

Barn: Olov, f. 9/1 1716; Karin, f. 6/7 1721, begr. 23/7 1721 (7 s.e.Tref.); Annika, begr. Dom. Exaudi 1722; en son, f. 1725, begr. 19/5 (Fer.4.pent) 1725; Anna, f. 5/5 1730, d. 1796.

(K-Torsåker,R)

 

1740-1742

STEN (Steen), Johan Johansson. F. ca 1720 i Torsåker; "kan intet hantverk"; reservkarl; soldat 25/6 1740; d. 10/10 1742 i Uppsala.

Bevistade fälttåget mot Ryssland 1742.

(R)

 

1742-1763

STEN, Karl Larsson (i Tjärnäs). F.  /4 1721 i Gästrikland; soldat 10/12 1742; föravskedad 11/1 1763; begr. 12/5 1763 i Torsåker.

Kommenderad till Helsingfors 1763 på skansarbete; bevistade fälttåget i Pommern från 1760.

Gift 29/9 1745 i Torsåker med Anna Ersdotter, f. 1716.

Barn: Anna, f. 1756, begr. 16/4 samma år; Erik, f. 1758.

(K-Torsåker,R)

 

1763-1767 Vakant

 

1767-1788

STEN, Daniel Larsson (i Kalvsnäs). F. 1741 i Gästrikland, son av Lars NN och Sara NN; soldat 13/6 1767; 5 fot 10 tum lång; död 24/5 1788.

Gift med Anna Ersdotter, f. 1740.

Barn: Lars, f. 1765; Brita, f. 1769

 

1788-1801

STEN, Lars Danielsson. F. ca 1765 i Gästrikland; soldat 2/8 1788; 5 fot 7 tum lång; avsked 10/9 1801 "för liderlighet och tjuveri".

Bevistade fälttåget i Finland 1789-1790.

(R)

 

      -1808

WASS, Jonas. Född ca 1777 i Gästrikland; soldat  /     ; 5 fot 9 1/8 tum lång; död 11/11 1808.

Kommenderad till Stockholm 1806 på kronoarbete, Södertälje 1807; bevistade fälttåget i Finland 1808.

(R)

 

1808-1809

SKÖLD, Gustav Gustavsson. Född ca 1774 I Gästrikland; vargeringskarl  /4 1808 vid 1. vargeringskompaniet nr 1 under namnet HATT; 5 fot 9 1/4 tum lång; insatt 23/12 1808 som soldat här under namnet SKÖLD; död  /12 1809.

Som vargeringssoldat kommenderad vid artilleriet 1808; bevistade fälttåget i Finland 1808.

(R)

 

1809-1812 WASS, Fredrik. Se nr 10!

 

1812-1836

KRON, Anders Larsson (i Kalvsnäs). Född 1785 i Gästrikland; soldat 1/4 1809 vid nr 16; 5 fot 8 tum lång; transporterad 31/3 1810 till nr 10; vice korpral (1811); _____?; transporterad hit 11/5 1812; jägaresoldat; avsked 4/7 1836 "för ålderdoms-bräcklighet" och anmäld till underhåll.

Bevistade "med beröm" fälttågen i Finland och Västerbotten 1809 och därunder affärerna vid Kuskö älv, Hörnefors och Umeå, Norge 1813-1814; kommenderad till Göta kanal 1812 och 1816; Väddö kanal 1821, Hjälmare kanal (R)

 

1837-1843 SCHILLER, Karl Fredrik. Se nr 87!

 

1844-1870

KRON, Lars Olsson Westlund (i Kalvsnäs). Född 11/11 1820 i Torsåker (Glbg); skomakare; soldat 21/10 1844; 5 fot 5,9 tum lång; avsked 27/6 1870 p.g.a. läkarbetyg, "tjänat troget och väl, underhåll på expektans".

Kommenderad till Långholmen 1847 i garnisonstjänst, Stockholm 1848 i garnisonstjänst, Ladugårdsgärde 1855, Vaxholm 1856, statens järnvägsbygge 1858, Ladugårdsgärde 1862 och 1867.

(R)

 

1870-  

KRON, Anders Ström (i Kalvsnäs). Född 15/2 1849 i Torsåker (Glbg); soldat 10/12 1870; 5 fot 7,8 tum lång; godkänd i för-beredande underbefälsskolan 1873 vid Mohed samt i under-befälsskolans 1:a klass 1874 i Karlsborg; vice korpral 11/12 1874; 1:e korpral 30/7 1881; benådad med svärdsmedalj (1881); med beröm godkänd i korpralskolans 1:a klass 1883, distinktionskorpral; avsked 18/9 1902 för "bråck", tjänt utmärkt väl, underhåll.

Kommenderad till Karlsborg 1874, Ladugårdsgärde 1878, Sundsvall 1879 och "på honnörsvakt" 1882; bevistade fälttjänst-övningarna 1888.

 

      

 
 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014