Roten nr 5, Färnebo kompani

 

Rotehemman 1782: Kallmuren 1 och 2, Sälgsjön 1, Östansjö 1 och 2 i Torsåkers socken.

 

1681-1701 ERSSON, Jöns. Se nr 1 FLYGARE!

 

 

ÖSTMAN, Olof Persson. F. ca 1679 i Ovansjö; var 1712 soldat.

(R)

 

1714-1715

ROMAN (Rohman), Nils Jonsson. F. ca 1679 i Jämtland; "kan intet hantverk och icke skriva"; fyrmänningssoldat vid Hälsinge männingsbataljon 1:a dragonkompani nr 24, senare (1713) vid Överstelöjtnantens kompani nr 31; avvikit från bataljonen, men sedermera pardonerad enl. senatens brev av 18/3 1714 med villkor att han sig vid Hälsinge regemente skulle inställa: soldat här  /5 1714; rymd  /6 1715, men sedermera ertappad och dömd till fästningen Marstrand.

(R)

 

1715-1728 

ÖSTMAN, Lars Jonsson ell. Göransson (i Fagersta). F. ca 1694 i Torsåker; "kan läsa i bok, men ej skriva och intet hantverk"; soldat  /4 1714 vid nr 18 med tillnamnet MALMSTRÖM; transporterad hit 29/10 1715 med tillnamnet ÖSTMAN, avsked 14/10 1728, enär han "klagar sig vara sjuklig av rygg- och rovärk, som intygas"; begr. 5/9 1741 i Torsåker.

Bevistade fälttåget mot Norge 1718-1719; kommenderad i Vaxholm 1719.

Gift 18/4 (Fer. pasch.) 1715 i Torsåker med Brita Ersdotter från Fagersta.

Barn: Dödf. barn begr. 14/8 (9 s. e. Tref.) 1715; Brita, f. 22/2 1717, begr 15/12 (2.adv.) samma år; Brita, f.  /10 1722, d. 1800; Erik, f. 11/6 1724; Kerstin, f. 25/4 1727, d. 1810; Lars, f. 28/6 1728.

(K-Torsåker,R)

 

1728-1735 Vakant

 

1735-1740 HAMMARSTRÖM, Hans Danielsson. Se nr 1!

 

1741-1742

HAMMARSTRÖM, Hans Johansson. Soldat 8/5 1741; d. 7/9 1742 "på sjön".

Bevistade fälttåget mot Ryssland 1742.

(R)

 

1743-1754

HAMMARSTRÖM, Mats Matsson. F. ca 1723 i Gästrikland; reservkarl; soldat 23/3 (27/3) 1743; d. 20/7 1754.

Kommenderad till Helsingfors 1751 på skansarbete.

Gift 7/7 1744 i Torsåker med änkan Margreta Olsdotter, f. 1712.

Barn: Daniel, f. 1738; Olof, f. 1745, begr. 1746; Anna, f. 1747, begr. 15/7 1750; Johan, f. 1749, soldat Nyström.

(K-Torsåker,R)

 

1755-1758 

HAMMARSTRÖM, Per Byrgilsson (Börjesson). F. ca 1736; soldat 3/3 1755; d.  /3 1758 i fångenskap hos preussarna.

Bevistade fälttåget i Pommern 1757 samt därunder "kvarbliven i Anklam och fången 29/12 1757.

Gift 29/9 1756 med Kerstin Hansdotter f. Vibyhyttan.

(K-Torsåker,R)

 

1758-1762 Vakant.

 

1762-1764

HAMMAR(E), Olov Ersson. Soldat 19/2 1762; d. 14/12 1764.

(R)

 

1743-1773

TRYGG, Erik Ersson (i Tjärnäs, sen i Skommarhyttan, sen i Kallmur). F. 1742 i Falun; vargeringskarl; soldat 13/6 1767; rymd 14/1 1773.

Gift 26/10 1764 i Torsåker med Karin Olsdotter, f. 1734.

Barn; Erik; Brita; Olov, f. 1770, d. 21/5 1772; Margta, f. 1773, d. 15/7 1773.

(K-Torsåker,R)

 

1774-1783 REN, Johan Persson. Se nr 24!

 

1783-1796

SARV (Sarf), Per Persson. F. ca 1761 i Gästrikland; 5 fot 8 3/4 tum lång; soldat 20/6 1783; interimsavsked 18/6 1794, såsom "ofärdig i armen, oduglig till vidare krigstjänst" (konfirm. 1796).

(R)

 

1797-1807

SARV (Sarf), Olov. F. ca 1774 i Gästrikland; 5 fot 10 tum lång; soldat 1797; avsked 16/6 1807, enär han "har svårt bråkben".

Kommenderad till Stockholm 1806 på kronoarbete.

(R)

 

1807-   

Vakant till regementsmusiken.

(R)

 

1807-1809 

KRUS, Johan. Född ca 1786 i Gästrikland; soldat 27/7 1807; 5 fot 9 1/2 tum lång; död 7/1 1809.

Bevistade fälttåget i Finland 1808-1809.

(R)

 

1809-1810

Vakant till regementsmusiken 7/11 1809. Vakansen transporterad 18/4 1810 till nr 79.

(R)

 

1810-1814

LANG, Tomas. Född ca 1776 i Raumo (Finl); soldat vid Åbo läns regemente; avsked; soldat här 18/4 1810; 5 fot 8 tum lång; död 18/11 1814 i Fredriksstad.

Bevistade fälttåget i Finland 1808-1809 samt mot Norge 1813-1814.

(R)

 

1815-   SNÄLL, Olof (i Skommarhyttan). Se REGEMENTS-MUSIKEN!

 

1843-1851  NORELL, Lars. Se REGEMENTSMUSIKEN!

 

1851-1856

ÖSTLUND, Gustav Jonsson. Född 30/1 1829 i Årsunda (Glbg); soldat 11/10 1851; 5 fot 10 tum lång; avsked 16/10 1856 "för hemmansbruk.

Kommenderad till Långholmen 1855.

(R)

 

1856-1881

WÄSTLUND (Westlund), Erik Larsson (i Skommarhyttan). Född 14/7 1829 i Torsåker (Glbg); soldat 16/10 1856; 5 fot 7,9 tum lång; avsked 26/6 1881 "med villkor att kvarstå i tjänst till fyllda 25 tjänsteår, tjänt väl, anmäld till underhåll på expektans".

Kommenderad till Långholmen 1861, Ladugårdsgärde 1867, Gävle 1869 på brandbevakning, Sångamo 1871 och 1875, Ladugårdsgärde 1878, Sundsvall 1879.

(R)

 

1882- 

HEDLUND, Per Olof (i Fors). Född 28/7 1861 i Torsåker (Glbg); soldat 23/2 1882; 5 fot 8,4 tum lång; med beröm godkänd i förberedande korpralskolan 1884; godkänd i korpralskolan samma år.

Bevistade fältjänstövningarna 1888.

 

 

    


 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014