Roten nr 4, Färnebo kompani

 

Rotehemman: Västerhästbo 9, sedermera från 1728 (sedan detta hemman efter resolution 9/3 1727 kluvits i bl.a. Nordansjö 1 och Hästbo eller Bodarna 1), Västerhästbo 9 och sub 9, Hästbo 1 och Nordansjö 1 i Torsåkers socken) (1789).

 

1681   PERSSON, Anders (i Västerhästbo). Född i Torsåker såsom son av bonden Per Mickelsson i Västerhästbo; pikenerare 1681 och nämnes ännu 1695.
(R)

 

 

SPORRE (Spåre), Erik Johansson. F. ca 1678 i Torsåker; var 1712 soldat här.

(R)

 

1713-1715

SPORRE (Spåhre), Per Olsson. Bondson. Soldat  /9 1713; insatte 25/2 1715 i sitt ställe nästföljande.

(R)

 

1715-1740

SPORRE (Spåhre), Anders Jonsson (i Västerhästbo). F. ca 1691 i Torsåker; ”kan läsa i bok samt smedjehantverket, men ej skriva”; soldat 25/2 1715; interimsavsked 20/7 (4/8) 1740 i Finland; begr. 17/5 1767 i Torsåker.

Gift 20/11 (23 s.e.Tref.) 1715 med Anna Johansdotter, f. 1693, utflyttad 1767 från Torsåker till Hedesunda.

Barn: Johan, f. 27/3 1721, begr. 23/7 (7 s.e.Tref.) 1721; Brita, f. 27/3 1729.

(K-Torsåker,R)

 

1741-1742

SPORRE (Spåre), Lars Larsson. Soldat 8/5 1741; d. 31/8 1742 vid Porkala udde.

Bevistade fälltåget mot Ryssland 1742.

(R)

 

1742-1747 SPORRE, Anders Hansson. Se nr 9 TJÄDER!

 

1747-1767 

BERGSTRÖM, Lars Olovsson (i Västerhästbo). F. 1726 (1721?) i Gästrikland; soldat 20/10 1747; avsked 10/9 1767, enär han ”har rygg- och rovärk”.

Kommenderad till Helsingfors 1751 på skansarbete; bevistade fälttåget i Pommern samt därunder 29/12 1757 ”kvarbliven i Anklam och fången” hos preussarna; rymde ur fångenskapen och ankom 12 /12 1759 till kompaniet; kommenderad i Stralsund 1760 på arbete.

Gift 5/10 1750 i Torsåker med Margareta Jonsdotter (Jansdotter?) från Hästbo, f. 1727.

Barn: Johan, f.  /7 1751, begr. 20/10 1751, dödf. dotter begr. 11/6 1755; Anna, f. 1756; Margta, f. 1758; Olov, f. 1763; Jan, f. 1766; Lars, f. 1768.

(K-Torsåker,R)

 

1768-1771

ARNDT, Johan Matsson. Soldat 9/7 1768; d. 25/6 1771.

(R)

 

1774-1798 

KVICK (Qvick), Per Persson. Född i Dalarna ca 1749; soldat här 20/4 1774; 5 fot 10 tum lång; död 14/2 1798.

Gift.

Barn: Dödf. son, begr. /1 1775.

 

1798-1809

KRAFT, Hans. Född ca 1770 i Gästrikland; soldat 29/12 1797 vid nr 9 under namnet ARF, sedermera ändrat till KRAFT, 5 fot 10 tum lång, transporterad hit 16/6 1798; död 31/1 1809.

Kommenderad på kronoarbete 1801, i Stockholm 1806, Södertälje 1807; bevistade fälttåget i Finland 1808-1809.

(R)

 

1810-1817

ORD, Johan. Född ca 1785 i Jockis, Savolax (Finl); soldat ca 1807 vid Savolax regemente; avsked; soldat här 20/7 1810; 5 fot 7 1/2 tum lång; död 26/9 1817.

Bevistade fälttågen i Finland 1808-1809 och mot Norge 1813-1814.

(R)

 

1817-1819 Vakant (28/6 1817 profossen Färm, Anders)?

 

(1819)

FÄRM, Olof. Inställd 25/5 1819 som soldat, men såsom ”undermålig” ej antagen; 5 fot 6 1/3 tum lång.

(R)

 

1819-1825

ORD, Olof Ersson. Född 1799 i Årsunda; skomakare; soldat 25/9 1819; 5 fot 7 1/2 tum lång; död 8/6 1825.

Kommenderad till Medelpad 1820, Hjälmare kanal 1822 och 1824.

(R)

 

1826-1851

ORD, Johan (Jan) Jansson Hedlöf (i Österhästbo). Född 6/10 1801 i Torsåker (Glbg); landbonde under Gammelstilla bruk; soldat 23/3 1826; 5 fot 7 1/4 tum lång; avsked 22/6 1850 ”med underhåll på expektans och skyldighet att kvarstå intill uppnådda 25 år från inträdet i tjänsten, tjänt utmärkt väl”; entledigad 23/3 1851.

Kommenderad till Väddö 1828 och 1832, Vaxholm 1838, Stockholm 1845 och i garnisonstjänst 1848.

(R)

 

1852-1883

Indragen till musikens underhåll 14/1 1852, men roten uppsagd till rekrytering 1/12 1860. – Åter indragen till regementsmusiken 21/1 1861, vakansavgift 120 rdr riksmynt från 1/2 1861 samt 150 kronor från 1/1 1875.

(R)

 

1883-1900

ORD, Anders Johan Persson (i Nyhyttan). Född 13/2 1865 i Torsåker (Glbg); soldat 2/11 1883; 5 fot 5,8 tum lång; avsked 27/8 1900, tjänt väl.

Bevistade fälttjänstövningarna 1888.

 

              

        

 


 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014