Roten nr 2, Färnebo kompani

 

Rotehemman: Nyhyttan 3 och Ugglebo 1, sedermera även Vij 1, allt i Torsåkers socken.

 

1681- 

JONSSON, Per (i Ugglebo). Pikenerare 1681 och nämnes ännu 1695.

(R)

 

 

NYSTRÖM, Mårten Johansson. Född ca 1690 i Torsåker; var 1712 soldat här.

(R)

 

1713-1718

NYSTRÖM, Sven Svensson. Född ca 1689 i Torsåker; "kan intet hantverk och ej skriva"; soldat  /9 1713; d 21/11 1718 i Norge.

Bevistade fälttåget mot Norge 1718.

Gift 4/3 (oculi) 1716 med Brita Ersdotter från Kalvsnäs.

(K-Torsåker,R)

 

1719 

LARSSON, Olov (i Bagghyttan). Född ca 1687; bonde; inskriven 23/5 1719 som soldat; insatte 4/7 samma år i sitt ställe nästföljande.

(R)

 

1719-1744 

STENFÄLT (Stenfelt), Erik Larsson (i Stenshyttan). Född 1695 i Gästrikland; "kan läsa i bok"; sockensoldat ca 1716 för Torsåkers s:n vid Hälsinge männingsbataljon; avsked 1719; soldat här 4/7 1719; avsked 25/10 1744, då han var "52 år gammal och bräcklig, har rygg- och rovärk, så att han ej vidare förmår marschera, och som han är fattig, men tjänt väl och bevistat norska kampanjen såväl som fälttågen i Finland, Väster- och Österbotten, som ock Bohuslän, rekommenderas han även till underhåll"; begravd 1/3 1767.

Gift 19/11 (24 s e Tref) 1721 i Torsåker med Brita Hansdotter från Nyhyttan, född 1703.

(K-Torsåker,R)

 

1747-1748 von REHAUSEN, Kristoffer Magnus. Se nr 121!

 

1748-1757 AMINOFF, Gustav Petter. Se nr 121!

 

1757-1776 SÖDERSTRÖM, Erik Danielsson. Se nr 1!

 

1778-1788 KÖKERITZ, Lars Fredrik. Se nr 61!

 

1788-1809

SKÖN (Skjön), Jan Jansson. Född ca 1766 i Gästrikland; 5 fot 7 tum lång; soldat 28/6 1788; invalid, ställd på förbättring såsom "sjuk invalid" 12/5 1809; föravskedad 14/10 1809 "på regementschefens begäran".

Kommenderad till Ulriksdal 1806 på kronoarbete, Stockholm 1807.

Bevistade fälttåget i Finland 1808-1809.

(K-Torsåker,R)

 

1810  MÅRD, Per. Se nr 18!

 

1811  BORG, Per Persson. Se nr 8!

 

1811-1813 Vakant till regementsmusiken.

 

1813  APPELL, Per. Född ca 1796 i Gästrikland. Se REGEMENTSMUSIKEN"

 

1813-1850 

LUND, Per Persson (i Fagersta). Född 22/2 1795 i Torsåker; förstärkningskarl 15/3 1811; soldat 3/2 1813; korpral; degraderad 26/1 1838 till gemen soldat för "opålitlighet"; avsked 22/6 1850 såsom "skadad under tjänsteutövning, tjänt utmärkt väl" och anmäld till underhåll.

Kommenderad till Värmland 1812; bevistade fälttåget mot Norge 1813-1814; kommenderad till Göta kanal 1816, Stockholm 1817, Väddö kanal 1821, Vanäs 1824 på fästningsbygge, Vaxholm 1842.

(R)

 

1851-1881

LUNDKVIST (Lundqvist), Erik Virén (i Säljsjön). Född 24/12 1827 i Torsåker (Glbg); soldat 22/2 1851; 5 fot 8,1 tum lång; tiraljör 1863; avsked 25/6 1881, "tjänt väl, underhåll". Kommenderad till Långholmen 1855, Ladugårdsgärde 1855, statens järnvägsbygge 1858, Ladugårdsgärde 1862, Lång-holmen 1866, Ladugårdsgärde 1867, Gävle 1869 på brandbevakning; Sångamo 1871, Ladugårdsgärde 1878, Sundsvall 1879.

(R)

 

1892-1900

SVÄRD, Per Gustav Persson (i Nyhyttan). Född 19/5 1859 i Norberg (Vml); soldat 23/2 1882; 5 fot 8 tum lång; underkänd i förberedande korpralskolan 1885; avsked 27/8 1900, tjänt försvarligt.

Bevistade fälttjänstövningarna 1888.

 


 


 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014