Roten nr 1, Färnebo kompani

 

Korpralsrote 1682-17__

Rotehemman 1735: Prästhyttan 1, 2, 3 o 4 i Torsåkers socken.
Rotehemman 1805: Prästhyttan 1, 2, 3, s3 och 4 i Torsåkers socken.

 

1681-1684 Persson, Per (i Prästhyttan). Var 1681 korpral här, förare /3 1684 (se Underofficerare).

 

1684-1687 

LÖVKVIST (Löfquist), Gudmund Persson. var 1684 i tjänst vid KM:tsgarde; korpral här  /3 1684; förare 20/9 1687 (se Underofficerare!

(Avl,R)

 

1687-1695

OLSSON, Anders (i Tyrishyttan, sen. i Prästhyttan). Född i Uppland, kom i tjänst 1660 och var 1682 pikenerare vid nr 13; korpral här 20/9 1687; avsked 17/6 1695 såsom "gammal och bräcklig, tjänt 35 år" samt anmäld till underhåll.

(Avl,R)

 

1695-1697

BRINK (Brinck), Bertil Svensson. Trumslagare 1686; korpral här 17/6 1695; förare 14/12 (se Underofficerare!)

(Avl,R)

 

1697-1701

HÖK (Höök), Johan Nilsson. Värvad 1684 till pipare vid kompaniet; korpral här 14/12 1697, död 22/11 1701 i Mitau.

Gift med Elisabet Jonsdotter, född ca 1665 i Nyland, död 7/3 1736 i Österfärnebo? Barn: Anna, dp 7/12 1698, begr 26/2 1699; Ingel, dp 29/4 1700.
(Avl,K-Torsåker, K-ÖFärnebo,R)

 

1701-1708 FLYGARE, Jöns Ersson (i Kallmuren, sen i Prästhyttan). Född i Torsåker, pikenerare 1681 vid nr 5; korpral här 22/11 1701; försvunnen i slaget vid Liesna 29/9 1708.
Gift 1:o 18/5 1692 med Kerstin Eriksdotter från Östansjö, f.1658, begr 13/8 1692.
Gift 2:o 25/10 1696 med Kerstin Jönsdotter från Sälgsjön.
Barn: Karin, dp 31/7 1692, begr 13/8 samma år; Karin, 19/9 1697, begr 20/2 (Quinquages.)
1710; Erik, dp 2/5 1700, begr 11/10 (19 s e Tref) 1708.
(Avl,K-Torsåker,R)

 

1709-1712

FLYGARE, Hångel Jonsson. Född 1684 i Gästrikland; kom i krigstjänst ca 1703; korpral här   /12 1709;  furir  /11 (  /12) 1712 (se Underofficerare!).

(Avl,R)

 

1713 

SÖDERSTRÖM, Daniel Hansson (i Prästhyttan). Född ca 1688 i Söderfors (Upps); kom i krigstjänst ca 1706; var 1712 soldat vid nr 37; fången 1713 hos danskarna och under fångenskapen befordrad 1713 till korpral här, men uppgavs senare ha gått i dansk tjänst  /6 samma år; hemkom 24/7 1719, och åter korpral här  /12 samma år; död 27/5 (27/6?) 1740 i Bjärne (Finl).

Gift med Anna Larsdotter (Ersdotter?)

Barn; Katarina, f.15/6 1720; Anna f.18/12 1722; Daniel f.26/10 1728, begr 15/5 1729.

(Avl,K-Torsåker,R)

 

1714-1718

HAMMAR(E), Erik Andersson. Född ca 1677 i Torsåker; "kan läsa i bok, men intet hantverk, ej heller skriva"; soldat 1709 vid nr 19; korpral här 6/6 1714; död 28/12 1718 i Jämtland.

Bevistade fälttåget mot Norge 1718-1719 och återmarschen över gränsfjällen.

(Avl,R)

 

1719-1740 SÖDERSTRÖM, Daniel Hansson. Se ovan!

 

1740-1742

HAMMARSTRÖM, Hans Danielsson (i Prästhyttan). Född ca 1713 i Gästrikland; soldat 7/1 1735 vid nr 5; korpral här 18/7 1740; död 13/1 1742 i Perne (Finl).

Bevistade fälttåget mot Ryssland 1742.

Gift 10/10 1736 med Margeta Olsdotter från Skommarhyttan.

(K-Torsåker,R)

 

1742

WIKMAN (Wijkman), Anders Andersson. Född ca 1699 i Gästrikland; soldat 11/3 1720 vid nr 141 med tillnamnet WIJKMAN; transporterad 14/101 728 till nr 138; korpral här 1/2 1742; rustmästares karaktär 30/4 1742 med tillnamnet SÖDERSTRÖM, senare ändrat till SÖDERKVIST; död  /9 samma år på fregatten "Ullricksdal".

(Se Underofficarere!).

(R)

 

1742-1757

SÖDERSTRÖM, Lars Olsson (i Väster-Hästbo). Född 1700 i Gästrikland; soldat 23/5 1719 vid nr 3 med tillnamnet KÄMPE; korpral här  /10 1742 med tillnamnet SÖDERSTRÖM; föravskedad 16/6 1757 såsom "sjuklig och bräcklig" samt anmäld till underhåll, enär han "alltid skickat sig väl samt hädanefter ej kan skaffa sig födan"; död 13/1 1771 i Torsåker.

Bevistade kampanjen vid Vaxholm 1719, fälttågen i Finland 1739, Västerbotten och Bohuslän 1743; kommenderad till Helsingfors 1751 på skansarbete.

Gift 1:o 29/10 (21 s e Tref) 1721 i Torsåker med Lisbet Persdotter från Särsta, f.1688, begr 24/2 (Dom.inv.) 1745.

Gift 2:o 29/9 1745 med änkan Abluna Jansdotter f.1698.

Barn: Olaus, f.20/7 1722; Anna f.13/2 1725, begr 29/8 (14 s e Tref) 1725; Per f.17/5 1727, begr 18/6 (3 s e Tref) 1727; Karin f.24/3 1729, begr 15/9 (14 s e Tref) 1734.

(K-Torsåker,R)

 

1757-1776  AMINOFF, Gustav PetterSe nr 121!

 

1776-1789

SÖDERSTRÖM, Erik Danielsson (i Prästhyttan). Född 1732 i Gästrikland; 5 fot 11 tum lång; vargeringskarl vid nr 1; soldat 17/6 1757 vid nr 2; tjänstgörande 1:e korpral 8/3 1763; transporterad hit 13/4 1776; avsked 12/10 ___ till 1.korp-lön 1789 och rekommenderad till underhåll.

Bevistade fälttågen i Pommern 1758-1761 samt i Finland 1788-1789, där han blev blesserad.

Gift med Brita Andersdotter, född 1734.

Barn: Anna, f.1755; Margta, f.1763; Erik, f.1769; Daniel, f.1772.

(K-Torsåker,R)

 

1789-  

HATT, Daniel Ersson. Född ca 1772 i Gästrikland. Vargeringskarl, 5 fot 10 1/2 tum lång; soldat 15/9 1789, avsked 1822 "i anseende till ålder och bräcklighet", samt       anmäld till underhåll.

Bevistade 1789 års fälttåg i Finland och därunder affären vid Pardakoski, 1808-1809 års fälttåg i Finland och därunder affären vid Lappfjärd, 1813-1814 års fälttåg i Norge; kommenderad på kronoarbete 1792, vid Ulriksdal 1806, i Södertälje 1807, Göta kanal 1812 och 1816.

(R)

 

1822-1830  GRÖNKVIST (Grönqwist), Johan. Se REGEMENTSMUSIKEN!

 

1830-1861

Indragen 1/6 1830 till regementsmusikens underhåll; uppsagd till rekrytering 1/3 1861, anslagen till "Spel i nummer" 1/7 1861; vakansavgift 120 rdr riksmynt, samt från1/1 1875 150 kronor.

(R)

 

1861-   HÖGLUND, Johan. Se REGEMENTSMUSIKEN!

 

1865-  JANSSON, (Jeansson), Karl Fredrik. Se REGEMENTSMUSIKEN.

 

1868-1872 ANDERSSON, Anders. Se REGEMENTSMUSIKEN, Alfta kompani!

 

1872-   

NOR(D)STRÖM, Gustav Markus (i Stockholm). Se REGEMENTSMUSIKEN.

 


 

   


 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014