Lite av varje

En översikt av vad som finns på denna sida.

 

2014-09-25

 

Bildband från skolan

En viktig del i skolundervisningen på 1940-80-talet för att med bild komplettera skolböckerna. Geografi och teknik visas.

 

2014-05-01

Gårdagens nyheter

Presentation av häften med historiska tidningsnotiser från Gästrikland och Söderfors/Tierps-området

 

2005-10-08

Från Gästrikebygder

Från Gästrikebygder var Gästriklands (nuv. Västerbergs) folk- högskolas årsböcker, och  utgavs mellan åren 1920 och 1934.  De redigerades av dåvarande rektorn Karl Hedlund. Böckerna innehåller många intressanta artiklar om hembygden, då främst Ovansjö socken men även övriga Gästrikland finns representerat. Här finns även artiklar av Greta Hedlund rörande textilier i Ovansjö, både klädedräkten och sängarnas utstyrsel finns här beskrivna. Låna dem gärna på biblioteket och läs mer.

 

2005-10-08

Färnebo, äv. Överstelöjtnantens kompani.

Här finns info om soldaterna vid Färnebo kompani, huvudsakligen de som bodde i Torsåker. Källa: Erik Wickbergs arkiv, deponerat i Gävle kommuns arkiv.Gävle k arkiv E:42 Österfärnebo kompaniet    F3:8   S 2865

 

 

2005-10-08

Ovansjö kompani

Här finns info om soldaterna vid Ovansjö kompani, huvudsakligen de som bodde i Torsåker. Källa: Erik Wickbergs arkiv, deponerat i Gävle kommuns arkiv. Gävle k arkiv E:42 Ovansjö kompani  F3:7    S 2864

 

 

2005-10-08

Andra kompaniet inom Gästrikland (Ovansjö kompani). 

Artikel av Erik Wickberg,  ur Helsinge regementes skrift Bocken 1967.

 

 

2005-10-08

En karolinsk officer, om Robert Petre.

Artikel av Erik Wickberg, ur Helsinge regementes skrift Bocken 1967.

 

 

2005-10-08

Hemmanet Nordansjö där fänriken bodde.

Artikel av Alf Åberg,  ur Bocken, Hälsinge regementes kamratförenings medlemsblad 1967

 

 

2005-10-08

Gamla mått och vikter.

Avskrift av Svenska meterboken av Karl Lindstedt, utgiven 1883. Redovisar redan för den tiden "Föråldrade eller ovanligare mått m.m."

 

 

 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014