RIMMANDE RÅD FÖR RATTFOLKET

Av Ingenjör Gustaf L-M-Ericsson

 

Källa: "Bilen i Sverige, dess drift, service och underhåll 50 år, Uppsala 1947"

 


 

 

Fäst blicken uppå vägens bana

och håll i ratten med förstånd.

I skymda kurvor bör du ana

ett möte som i boxningsrond.

Se till att bromsarna fungera

på både grus och is och snö

och tänk på dem, som promenera

i smutsigt väglag eller tö.

 

 

Du bör ej lita på signaler

vid järnvägskorsningar i plan

och ifall vägen mycket smal är

så tag det lugnt tills Du blir van.

Kör långt till vänster på Din bana

och släpp förbi den, som kör fort.

Tag alltid som en utmärkt vana,

att inte skvätta upp all lort.

 

 

Bak spårvagn eller buss passerar

en dåre kanske, som vill ut

i det moment, då Du passerar,

och då det blir ett sorgligt slut.

Från biväg upp på stora stråket

se till att huvudled är tom,

ty annars blir Du med vid bråket

och fälles i en dyrbar dom.

 

 

Till dygder hör försiktigheten,

tänk jämt därpå i gatukors.

Om också vägen är en slät en

så rusa ej i tävlingsfors.

Kör aldrig om vid övergångar

ej heller i ett gatuhörn.

Ifall Din blick en skönhet fångar,

se upp! Så det ej blir en törn.

 

 

Tänk på att många andra dårar

kan vålla trassel på Din färd.

Tänk på att man dig kanske korar

till hjälte, om Du det är värd.

Vänd ej på gatan, när den stockas

utav trafik av alla slag,

då skall Du hellre söka lockas

att runda ett kvarter ett tag.

 

 

På längre färd tag med reserver

av lampor, proppar och bensin,

en sådan åtgärd sparar nerver

och ändrar ej Din höjda min.

Sköt om Din bil som det är skrivet

i denna bok, som följer med,

ty välskött kärra – det är givet –

ger ägar’n nöje med besked.

 

 

Kör om till höger! Det är lagen

med undantag för spårvagns-sätt.

Förlora inte anletsdragen,

när cykeljannen vinglar snett.

I backkrön eller uti krökar

kör inte om, parkera ej,

ty då kan kanske andra gökar

tangera både bil och Dej.

 

 

Giv tydligt tecken, när Du svänger

ifrån Din riktning i trafik.

Håll snyggt bland hammare och tänger

från ordningssinnet aldrig vik.

Var först att blända av vid möte.

Kör ej med helljus efter bil.

Bär hänsynsfullhet i Ditt sköte

och håll Dig lugn uti Din fil.

 

 

Vid övergång för gångtrafiken

se till att Du kan stanna tvärt

och akta Dig för djupa diken,

håll inte vägkant alltför kärt.

Giv en signal, när Du vill köra

förbi en annan trafikant,

men oljud får Du inte föra,

om ock det gäller lomhörd tant.

 

 

Giv svarssignal, när någon bakom

vill köra om Dig på Din tur,

och sakta, kör till vänster lagom

så blir Du kvitt’en eller hur?

När Du skall backa se då efter,

att ingenting blir överkört

och om i stadstrafiken täfft är

se till att ingenting blir stört.

 

 

Det är ju klart, att om Du stoppar,

så skall det ske på vänster kant.

Om haren över vägen hoppar

så bromsa som för elefant.

Du dömes efter bilens skötsel,

se därför till att den är ren

och inte full av jord och gödsel.

Sätt aldrig hästar uti sken!

 

 

Förmå de gående att vandra

vid högra sidan på en väg.

Nu flaxa de ju om varandra,

varhelst de taga några steg.

Säg till dem, att vid mörker fästa

på klädedräkten någon fläck

av vitt, ty detta är det bästa

att se, när det är svart som beck.

 

 
 

Vi skola samsas vi bilister

så att trafiken löper flott.

Det lyckas om blott den som sist är

ej har så faseliga brått.

Att vinna en sekund – är givet –

kan inte nytta på en färd,

och mången härpå har mist livet

och då är tiden intet värd.

 

 

Behärska Dig, när något händer

och undvik skränigt landsvägsbråk.

Hjälp bilturist från andra länder,

om ock Du ej förstår hans språk.

Ett sista råd till Er bilister:

Förtär ej sprit i samband med

en färd i bil, ty då Ni mister

Ert körkort, som Ni haft ifred! 

 

                         Gustaf L-M-Ericsson.

 

   
   

 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014