GÄVLEBORGS LÄN

BILELEKTRISKA FÖRETAG, VERKSTÄDER OCH LADDNINGSSTATIONER

Källa: "Bilen i Sverige, dess drift, service och underhåll 50 år, Uppsala 1947"

 

 

 

N. Ericson

 

Nils Ericson, Laddningsstation, Gävle.

Rörelsen startades 1942 av dess nuvarande ägare. Verkstaden utförde alla slags bilelektriska arbeten och batteriladdningar. Försäljer Saaj och Tudorbolagets produkter. Fullständig service för el-bilar (om-byggnader och reparationer).

ERICON, NILS, fabrikör, Gävle. Född 20/11 1894 i Uppsala. Arbetat i bilelektriska branschen med specialité ackumulatorer sedan 1918. Innehavare av ovanst. företag.

 


 

  Normans Laddningsstation, Gävle.

Rörelsen startades av A. Norman 1918 och övertogs av dess nuvarande ägare 1936. Representant för Jungnerbolaget i Gävle. Specialfirma för och tillverkning av ackumulatorer. Fast anställd personal 3 personer.

ROSENBLOM, GÖRAN LUDVIG, fabrikör, Gävle. Född 23/4 1895 i Kopparbergs län. Arbetat i branschen sedan 1912. Innehavare av ovanst. företag.

 


 

O. Olsson

 

Nya Laddningsstationen, Bollnäs.

Rörelsen startades 1930 av dess nuvarande ägare. Bilelektrisk verkstad för fullständiga reparationer och ombyggnader av batterier samt lindningar av motorer. Försäljer Saaj och Nife batterier samt elektriskt tillbehör. Fast anställd personal 3 personer.

OLSSON, OLOF, köpman, Bollnäs. Född 17/7 1899 i Gävleborgs län. Arbetat i branschen sedan 1921. Innehavare av ovanst. företag.

 

   

 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014