KYLARMÄRKEN

 

Efterföljande samling visar olika bilmärken, som - nästan med säkerhet - under årens lopp i ett eller många exemplar trafikerat svenska vägar.

Med * märkta är hämtade ur "J. Neréns motortekniska samlingar, Tekn. Museet, Stockholm".

Källa: "Bilen i Sverige, dess drift, service och underhåll 50 år, Uppsala 1947"

 


 

FRANKRIKE - 2

 

       
       
       
       
LORRAINE-DIETRICH MATHIS MORRIS LÉON BOLLÉE MOTOBLOC *
       
       
       
       
OMEGA PANHARD-LEVASSOR PEUGEOT RALLY *
       
       
       
       
RENAULT ROCHET-SCHNEIDER ROLLAND-PILAIN ROVIN
       
       
       
       
SALMSON * SARA * SCAP SIZAIRE-BERWICK *
       
       
       
       
SIZAIRE-FRÈRES TALBOT TURCAT-MÉRY UNIC
       
       
       
 
       
VERMOREL * VINOT-DEGUINGAND * VOISIN  
       
       

 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014