KYLARMÄRKEN

 

Efterföljande samling visar olika bilmärken, som - nästan med säkerhet - under årens lopp i ett eller många exemplar trafikerat svenska vägar.

Med * märkta är hämtade ur "J. Neréns motortekniska samlingar, Tekn. Museet, Stockholm".

Källa: "Bilen i Sverige, dess drift, service och underhåll 50 år, Uppsala 1947"

 


 

ENGLAND - 1

 

       
       
       
       
AC ALLARD ALTA ALVIS
       
       
       
       
ARMSTRONG-SIDDELEY AUSTIN BEAN * BENTLEY
       
       
       
       
BRISTOL BROUGH SUPERIOR CROSSLEY DAIMLER
       
       
       
       
ERA FRAZER NASH FRAZER NASH-BMW HEALEY
       
       
       
       
HILLMAN HRG HUMBER INVICTA
       
       

 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014