KYLARMÄRKEN

 

Efterföljande samling visar olika bilmärken, som - nästan med säkerhet - under årens lopp i ett eller många exemplar trafikerat svenska vägar.

Med * märkta är hämtade ur "J. Neréns motortekniska samlingar, Tekn. Museet, Stockholm".

Källa: "Bilen i Sverige, dess drift, service och underhåll 50 år, Uppsala 1947"

 


 

BELGIEN

 

       
       
       
       
EXCELSIOR * FN IMPERIA METALLURGIQUE *
       
       
       
 
       
MINERVA NAGANT PIPE *  
       
       

 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014