KYLARMÄRKEN

 

Efterföljande samling visar olika bilmärken, som - nästan med säkerhet - under årens lopp i ett eller många exemplar trafikerat svenska vägar.

Med * märkta är hämtade ur "J. Neréns motortekniska samlingar, Tekn. Museet, Stockholm".

Källa: "Bilen i Sverige, dess drift, service och underhåll 50 år, Uppsala 1947"

 


 

AMERIKA - 2

 

       
       
       
       
CHRYSLER CHRYSLER CHRYSLER CLEVELAND
       
       
       
       
COLE COLUMBIA COMMONWEALTH CORBIN
       
       
       
       
CORD CORREJA COURIER CROW-ELKHART
       
       
       
       
CUNNINGHAM DANIELS DAVIS DE SOTO
       
       
       
       
DE SOTO DE SOTO DETROITER DE VAUX
       
       
       
       
DIANA DIXIE DODGE DODGE
       
       

 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014