JAG OCH MIN BIL

HAR JAG RÅD ATT KÖRA EGEN BIL?

Av Ingenjör Gustaf L-M-Ericsson

 

Källa: "Bilen i Sverige, dess drift, service och underhåll 50 år, Uppsala 1947"

 


 

  Frågan gäller om jag skall skaffa mig bil eller ej. De flesta som umgås med dessa tankar reflektera säkert ej över vad det egentligen innebär att äga en bil. Visst är det tjusigt att kunna köra omkring i eget fordon, men alltid finnes det också nackdelar med innehavet av en egen kärra. Jag tänker ej på de som bo ute på landet, eller de, vilka ha råd att hålla sig med förare, som pysslar om bilen, kör fram den till porten och ställer in den i garaget där den får en minutiös skötsel, utan jag tänker på oss andra som äro hänvisade att själva köra och sköta bilen i en storstad.

 

  Det är ej tu tal om att man vinner tid vid förflyttningar i egen bil, men man förlorar också mycken tid på skötsel, omtanke och under de besvär som förorsakas genom oförutsedda händelser av olika slag. Är jag stadsbo är detta synnerligen märkbart. Mitt hyrda garage ligger kanske långt ifrån bostaden. Det blir alltså tidsödande promenader både dit och hem, kanske i rusk och oväder. Och så är det parkeringsfrågan i staden, som vållar besvärligheter. Kanske får jag ränna omkring och söka parkeringsmöjlighet och finna den långt från den plats dit jag egentligen ville komma. Jag vet att många bilägare på grund härav hellre taga en taxi för att snabbt kunna uträtta ett viktigt ärende.

 

  Men bilköpet hägrar, även om avbetalningssystemet är en av orsakerna till att bilen är relativt dyrbar i inköp. Det blir tjusigt att med familjen i kärran göra en längre söndagsutflykt även om middagen på Stadshotellet blir dyrare än beräknat.

 

  Vi måste ha en bil! Vi få knapra in på något annat. Det finns ju en plats i Lyxgaraget och dit går jag ju ledigt på en kvart. Jag hyr platsen och köper bilen.

 

  Det blev krångligt att komma ut och in i garaget, men vad gör väl det. Det var huggarn vad tvättning och smörjning var dyr, men man kan ju inte köra omkring med en smutsig kärra. Det börjar bli ruskigt att föra bilkontot. Omkostnadskontot har börjat stiga oroväckande och jag börjar undra över vad det egentligen kostar att köra bil. I morgon skall bilförsäljaren ha en hacka igen. Hur mycket är det kvar på avbetalningen?

 

  Jag måste bestämt ta mig en funderare över vad varje körd mil egentligen kostar mig. Hur går det nu till? Jag frågar en gammal erfaren bilist som giver mig följande utläggning.

 

  Kostnaderna för körning med bil kunna vara vitt skilda även för exakt lika fordon, ty bilens injustering, förarens sätt att köra, bilens skötsel m.m. spelar en avgörande roll. Under en bils första arbetstid äro bränsle, smörj- och reparationskostnaderna dessutom mindre än senare. Det är därför en omöjlighet att kalkylera den exakta körkostnaden utan kännedom om de verkliga värden, som ingå i kalkylen. Jag skall giva dig ett exempel på de faktorer, som böra ligga till grund för din bedömning av körkostnaderna.

 

  Först skall du beräkna den årliga amorteringen och medelräntan per år. Om du tänker dig att bilen i nyinköp kostar, låt oss säga, 6 000 kronor och beräknas kunna tjäna dig i t. ex. 7 år, blir amorteringen 857 kronor per år och medelräntan per år efter 5 % blir jämt 150 kronor. Du förstår väl att du tar då räntan på halva kapitalet eller på 3 000 kronor. Nu finner du att amortering och ränta per år utgör 1 007 kronor.

Skatten är ungefär 120 kronor.

Försäkringen utgör kanske 320 kronor och Garagehyran rör sig väl om 250 kronor.

Nu har du fått ihop de årliga fasta kostnaderna som tillsammans utgör omkring 1 700 kronor.

 

  Som du förstår er det ej slut med detta. Nu kommer utgifterna för själva körningen och då har du först att tänka på bensinen. Säg att bilen i verkligheten drar 1,5 liter per mil och varan kostar 38 öre l litern så blir det 57 öre per mil.

Erfarenheten har visat att smörjningskostnaden utgör ungefär 20% av bränslekostnaden och är alltså 11 öre per mil.

Det är enligt gammal regel samma förhållande med gummislitaget som blir 11 öre per mil.

Reparationskostnaderna under bilens livslängd utgör också en 20 % av bränslekostnaden och blir alltså även 11 öre per mil.

Till slut har du tvätt och putsning, som om du vill sköta bilen exemplariskt också utgör 11 öre per mil.

Dina löpande utgifter per mil blir då, som du ser, cirka 1 krona i det här exemplet.

 

  Nu gäller det för dig att fastställa antalet körda mil per år och skall jag lämna dig två exempel, för att du ska finna, att det blir billigare per mil om du kör mycket.

Kör du t. ex. 1 700 mil per år, vilket är ganska troligt, uppgår de årliga fasta kostnaderna  till 1 krona per mil. Till detta lägger du de löpande utgifterna som också var 1 krona per mil. Genom en enkel addition finner du då att varje körd mil kostar dig 2 kronor. Kör du t. ex. 3 400 mil per år blir alltså kostnaden för körd mil 1 krona och 50 öre.

 

  Nu kan ju hända att just de här exemplen ej passa in på din bil och din körning, men sätt då in dina rätta värden och bygg upp din kalkyl på samma sätt som jag nu har gjort, så finner du svaret på frågan: Har jag råd att köra egen bil?

 

   
   

 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014