GÄVLEBORGS LÄN

KAROSSERIVERKSTÄDER

Källa: "Bilen i Sverige, dess drift, service och underhåll 50 år, Uppsala 1947"

 

 

 

 

 

 

Bosta Snickerifabrik, Gnarp.

Rörelsen startades av A. Söderlind som snickerifabrik 1893 och dennes son, Sixten Söderlind, började med karosserifabriksrörelsen 1926. Fabriken utför karosserier till lastbilar, skåpbilar och brandbilar. Specialitet: "Gnarpshytten". Verkstaden är försedd med moderna maskiner och verktyg. Tillverkning c:a 250 vagnar per år. Areal 600 m². Fast anställd personal 20 personer.

SÖDERLIND, SIXTEN, fabrikör, Gnarp. Född 3/7 1890 i Gävleborgs län. Arbetat i branschen sedan 1911. Chef för ovanst. företag.

 


 

F. Höglund

J. G. Höglund

 

Bröderna Höglunds Verkstäder AB, Ilsbo.

Rörelsen startades 1919 av bröderna Höglund under firmanamn Bröderna Höglunds Smides- & Mekaniska Verkstad. Firman ombildades 1939 till AB. Verkstaden är inrymd i egen fastighet. Specialité: Hydrauliska 3-vägs tippar. Fast anställd personal 30 personer.

HÖGLUND, FREDRIK, fabrikör, Ilsbo. Född 27/5 1894 i Gävleborgs län. Chef och delägare i ovanst. företag.

HÖGLUND, J. GUNNAR, fabrikör, Ilsbo. Född 29/1 1896 i Gävleborgs län. Arbetat i branschen sedan 1916. Chef och delägare i ovanst. företag.

 


 

E. J. Rohlin

E. Furborg

 

Järbo Karosserifabrik, Järbo.

Rörelsen startades 1924 i Järbo av Hilding Englund och övertogs 1938 av dess nuvarande ägare. Verkstaden är försedd med erforderlig uppsättning för alla slags karosseriarbeten, bilsadelmakeri och bilklädseltillverkning, billackering och bilplåtslageriarbeten. Areal 600 m². Fast anställd personal 15 personer.

ROHLIN, E. J., fabriksägare, Järbo. Född 2/10 1887 i Gävleborgs län. Arbetat i branschen sedan 1924. Delägare i ovanst. företag.

FURBORG, ERIK, fabriksägare, Järbo. Född 4/2 1904 i Gävleborgs län. Arbetat i branchen sedan 1934. Delägare i ovanst. företag.

 

   

 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014