GÄVLEBORGS LÄN

GUMMIVERKSTÄDER

Källa: "Bilen i Sverige, dess drift, service och underhåll 50 år, Uppsala 1947"

 

 

 

 

A. W. Lagergren

 

Amerikanska Vulkaniseringskompaniet, Hudiksvall.

Rörelsen startades av dess nuvarande ägare 1920. Verkstad med erforderliga maskiner och verktyg för alla slags gummireparationer. Försäljer däck och slangar. Areal c:a 100 m². Fast anställd personal 3 personer.

LAGERGREN, ADOLF WALO, fabrikör, Hudiksvall. Född 26/1 1893 i Gävleborgs län. Arbetat i branschen sedan 1918. Innehavare av ovanst. företag.

 


 

B. Andersson

 

Firma Bertil Anderssons Gummifabrik, Bollnäs.

Rörelsen, som startades i början av 1930-talet, övertogs av dess nuvarande ägare 1942. Verkstad med erforderliga maskiner och verktyg för all slags gummireparationer och regummeringar. Försäljer Good-year däck och slangar. Areal c:a 50 m². Fast anställd personal 6 personer.

ANDERSSON, BERTIL, vulkanisör, Bollnäs. Född 4/7 1920 i Gävleborgs län. Arbetat i branschen sedan 1941. Innehavare av ovanst. företag.

 


 

  Bergsjö Vulk. & Reparations Verkstad, Bergsjö.

Företaget, som startades av H. Larsson 1935, övertogs av dess nuvarande ägare 1945. Fullständig gummiverkstadsrörelse och försäljning av däck och slangar. Fast anställd personal 3 personer.

STRÖM, NILS, reparatör, Bergsjö. Född 20/11 1920 i Gävleborgs län. I branschen i c:a 10 år. Ägare av ovanst. företag.

 


 

  Delsbo Vulk. Verkstad, Johansson & Svensson, Delsbo.

Företaget, som startades av Gunnar Olsson 1930, övertogs av de båda nuvarande innehavarna 1945. Fullständig gummiverkstadsrörelse (ej regummeringar). Försäljning av däck och slangar. Areal c:a 30 m². Fast anställd personal 3 man. Filial kommer att öppnas i Bjuråker.

JOHANSSON, JOHAN EMIL, vulkanisör, Delsbo. Född 9/5 1908 i Gävleborgs län. I branschen sedan 1941. Delägare i ovanst. företag.

SVENSSON, KARL EDVIN, vulkanisör, Delsbo. Född 2/10 1922 i Gävleborgs län. I branschen sedan 1941. Delägare i ovanst. företag.

 


 

A. E. Eriksson

M. Wiklund

 

AB Edsbyns Vulkaniseringsverkstad, Edsbyn.

Rörelsen startades av Åke Öhman 1932 och övertogs 1945 av de nuvarande innehavarna, Arvid Eriksson, Martin Wiklund, Georg Linderoth, Erland Eriksson, Ture Eriksson och Artur Eriksson. Verkstad med erforderliga maskiner och verktyg för alla slags gummireparationer, vulkaniseringar och regummeringar. Försäljer Goodyear däck och slangar. Laddningsstation med lager av Tudor produkter. Reservdels- och biltillbehörslager. Esso bensin och oljor.

ERIKSSON, ARVID EDV., fabrikör, Edsbyn. Född 30/9 1901 i Gävleborgs län. Delägare i ovanst. företag.

WIKLUND, MARTIN, verkmästare, Edsbyn. Född 14/2 1915 i Gävleborgs län. Arbetat i branschen sedan 1931. Föreståndare för Åke Öhmans filial i Bollnäs 1937-41. Delägare i ovanst. företag.

 


 

G. Gustafson

 

Elektriska Vulk. Verkstaden, Hudiksvall.

Rörelsen startades av Lönnbergska Motorkompaniet omkr. år 1925 och övertogs av dess nuvarande ägare 1927. Verkstad med erforderliga maskiner och verktyg för alla slags gummireparationer och vulkaniseringar. Försäljning av däck och slangar. Areal c:a 80 m². Fast anställd personal 2-3 personer.

GUSTAFSSON, GUSTAF, vulkanisör, Hudiksvall. Född 15/8 1900 i Gävleborgs län. Arbetat i branschen sedan 1918. Innehavare av ovanst. företag.

 


 

  G. Erikssons Vulkaniseringsverkstad, Gävle.

Rörelsen startades av Gösta Eriksson 1928 och övertogs av dess nuvarande ägare 1936. Verkstad med erforderliga maskiner och verktyg för alla gummiarbeten och regummeringar. Försäljer däck och slangar. Areal c:a 180 m². Fast anställd personal 6 personer.

ERIKSSON, GUNNAR, fabrikör, Gävle. Född 3/1 1904 i Gävleborgs län. Arbetat i branschen sedan 1929. Innehavare av ovanst. företag.

 


 

C. H. Jansson

 

Gummiverkstaden Vulcano, Sandviken.

Rörelsen övertogs 1933 av dess nuvarande ägare. Verkstaden är försedd med erforderliga maskiner och verktyg för alla slags gummireparationer, regummeringar samt batteriladdningar. Återförsäljare för Tudor batterier. Försäljer däck och slangar samt tillbehör.

JANSSON, CARL HARRY, vulkanisör, Sandviken. Född 29/5 1912 i Gävleborgs län. Arbetat i branschen sedan 1927. Innehavare av ovanst. företag.

 


 

B. G. Gustavson

 

Gustavsson & Wallberg, Gävle.

Rörelsen startades av dess nuvarande ägare 1933. Verkstaden är försedd med erforderliga maskiner och verktyg för alla slags gummireparationer. Försäljer däck och slangar. Areal c:a 125 m². Fast anställd personal 3 personer.

GUSTAVSSON, BROR GUSTAV, fabrikör, Gävle. Född 28/5 1899 i Stockholm. Arbetat i branschen sedan 1914. Innehavare av ovanst. företag.

 


 

  AB Gävle Vulkaniseringsverkstad, Gävle.

Företaget, som startades av de nuvarande innehavarna, köpman E. Jonsson, kassörskan W. Jonsson och bokförerskan S. Jonsson, 1924, bedriver fullständig gummiverkstadsrörelse för alla slag av gummireparationer och regummeringar. Försäljer Royal däck och slangar. Laddningsstation. Reservdels- och biltillbehörslager. Tudor batterier. Sya snökedjor. Areal c:a 300 m². Fast anställd persona c:a 15 personer.

JONSSON, EDEL, köpman, Gävle. Född 11/11 1899 i Uppsala län. Verksam inom branschen sedan 1920. Delägare i ovanst. företag.

 


 

  Hofors Gummiverkstad, Hofors.

Rörelsen startades 1944 av dess nuvarande ägare. Verkstaden är försedd med erforderlig uppsättning för alla slags gummireparationer (ej regummeringar). Försäljer Kelly och Firestone däck och slangar.

PERSSON, ARTUR, vulkanisör, Hofors. Född 24/2 1907 i Gävleborgs län. Arbetat i branschen sedan 1932. Innehavare av ovanst. företag.

 


 

T. Holmgren

 

Holmgrens Vulkaniseringsverkstad, Gävle.

Rörelsen startades av dess nuvarande innehavare 1942. Verkstad med erforderliga maskiner och verktyg för alla slags gummireparationer. Försäljer däck och slangar samt begagnade bilar. Areal c:a 300 m². Fast anställd personal 5-6 personer

HOLMGREN, THURE, fabrikör, Gävle. Född 24/7 1907 i Gävleborgs län. Arbetat i branschen sedan 1925. Innehavare av ovanst. företag.

BODIN, HJALMAR, verkmästare, Gävle. Verkmästare i ovanst. företag sedan 1942.

 


 

P. H. Persson

 

Järvsö Vulkaniserings Verkstad, Järvsö.

Företaget övertogs 1936 av dess nuvarande ägare. Verkstaden är försedd med moderna verktyg för alla slags gummireparationer. Försäljning av förekommande ringmärken. Areal 150 m². Fast anställd personal 5 personer.

PERSSON, PER HELMER, vulkanisör, Järvsö. Född 25/12 1909 i Gävleborgs län. Arbetat i branschen sedan 1936. Chef för ovanst. företag.

 


 

E. Liliewall

 

E. Liliewalls Vulkaniseringsverkstad, Söderhamn.

Rörelsen startades av dess nuvarande ägare 1931. Verkstad i moderna lokaler med erforderliga maskiner och verktyg för alla slags gummi-reparationer och regummeringar. Försäljer däck och slangar. Areal c:a 105 mm². Fast anställd personal 5 personer.

LILIEWALL, E., fabrikör, Söderhamn. Född 12/4 1905 i Gävleborgs län. Arbetat i branschen sedan 1921. Innehavare av ovanst. företag.

 


 

B. Kastman

 

Ljusdals Gummiverkstad, Ljusdal.

Rörelsen startades av Erik Persson och övertogs av dess nuvarande ägare 1945. Verkstad med erforderliga maskiner och verktyg för alla slags gummireparationer och regummeringar. Försäljer Royal och Dunlop däck och slangar. Areal f.n. c:a 100 m². Fast anställd personal 5 personer.

KASTMAN, BIRGER, vulkanisör, Ljusdal. Född 20/10 1911 i Gävleborgs län. Innehavare av ovanst. företag.

 


 

H. Malm

 

H. Malms Gummiverkstad, Gävle.

Rörelsen startades av dess nuvarande ägare 1930. Verkstad med erforderliga maskiner och verktyg för alla slags gummireparationer (ej regummeringar). Försäljer däck, bilar och hästvagnar. Areal c:a 100 m². Fast anställd personal 4 personer.

MALM, HARALD, fabrikör, Gävle. Född 6/12 1892 i Kronobergs län. Arbetat i branschen sedan 1918. Tidigare haft egen firma i Torsåker. Sekreterare och klubbmästare i G.B.F. Ordförande i gummisektionen av G.B.F. Innehavare av ovanst. företag.

 


 

  Ockelbo Vulkaniseringsverkstad, Ockelbo.

Rörelsen startades 1940 av dess nuvarande ägare. Verkstaden är försedd med erforderliga maskiner och verktyg för alla slags gummireparationer. Försäljer Goodyear och Firestone däck och slangar. Fast anställd personal 2-3 personer.

LUNDKVIST, FOLKE, vulkanisör, Ockelbo. Född 9/9 1902 i Västmanlands län. Arbetat i branschen sedan 1933. Innehaft egen rörelse i Järbo. Innehavare av ovanst. företag.

 


 

F. Lindström

 

Sandvikens Vulkaniseringsverkstad, F. Lindström, Sandviken.

Rörelsen startades 1927 av F. Westin och övertogs 1942 av dess nuvarande ägare. Verkstaden är försedd med erforderlig uppsättning för alla slags gummireparationer. Försäljer däck och slangar. Areal 125 m². Fast anställd personal 5 personer

LINDSTRÖM, FREDY, vulkanisör, Sandviken. Född 14/8 1914 i Gävleborgs län. Arbetat i branschen sedan 1930. Innehavare av ovanst. företag.

 


 

E. B. Eriksson

 

Södra Gummiverkstaden, Hudiksvall.

Rörelsen startades av dess nuvarande ägare 1935. Verkstad med erforderliga maskiner och verktyg för alla slags gummireparationer. Försäljer däck och slangar. Areal c:a 60 m². Fast anställd personal 4 personer.

ERIKSSON, ERIK BERTIL, vulkanisör, Hudiksvall. Född 15/11 1909 i Gävleborgs län. Arbetat i branschen sedan 1925. Innehavare av ovanst. företag.

 


 

E. F. Solborg

 

Torsåkers Gummiverkstad, Torsåker.

Rörelsen övertogs 1934 av dess nuvarande ägare. Verkstaden är försedd med erforderlig uppsättning för alla slags gummireparationer. Försäljer däck och slangar. Fast anställd personal 3 personer.

SOLBORG, ERIK FOLKE, vulkanisör, Torsåker. Född 17/10 1909 i Gävleborgs län. Arbetat i branschen sedan 1932. Innehavare av ovanst. företag.

 


 

G. Wallin

 

G. Wallins Gummiverkstad, Färila.

Rörelsen startades av dess nuvarande ägare 1933. Verkstad med erforderliga maskiner och verktyg för alla slags gummireparationer. Försäljer däck och slangar. Areal c:a 150 m². Fast anställd personal 2 personer.

WALLIN, GÖRAN, vulkanisör, Färila. Född 13/1 1912 i Gävleborgs län. Arbetat i branschen sedan 1929. Innehavare av ovanst. företag.

 


 

  Vulkcentralen, Edv. Eriksson, Söderhamn.

Rörelsen startades av dess nuvarande ägare 1934. Verkstad med erforderliga maskiner och verktyg för alla slags gummireparationer. Försäljer däck och slangar. Areal c:a 75 m². Fast anställd personal 3 personer.

ERIKSSON, EDV., fabrikör, Söderhamn. Född 18/6 1893 i Gävleborgs län. Arbetat i branschen sedan 1919. Innehavare av ovanst. företag.

 


 

 

Österfärnebo Vulkaniseringsverkstad, Österfärnebo.

Rörelsen startades 1942 av Einar Eriksson och övertogs 1945 av dess nuvarande ägare. Verkstaden är försedd med erforderlig uppsättning för alla slags gummireparationer (ej regummeringar). Försäljer däck och slangar.

ENBOM, NILS GÖSTA, vulkanisör, Österfärnebo. Född 3/11 1912 i Gävleborgs län. Arbetat i branschen sedan 1925. Innehavare av ovanst. företag.

 

 

 

 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014