Vid sekelskiftet gavs följande

GODA RÅD 

vid möte mellan häst och automobil.

 

Källa: "Bilen i Sverige, dess drift, service och underhåll 50 år, Uppsala 1947"

 


   
För båda parterna att iakttaga:

 

1. Kör alltid på rätta sidan af vägen, framför allt vid svängande om hörn, där ni icke kan se eder för.

 

2. Varen höfliga mot hvarandra. Genom tillmötesgående kommer man längst, och båda äga ni lika rätt till vägen.

 

3. Kör alltid med tända lyktor efter mörkrets inbrott.

 

För körsvennen att iakttaga:

 

1. Var själf lugn och uppskräm ej hästen genom skrik eller onödigt ryckande i tömmarna.

 

2. Glöm ej, om hästen vid passerandet visar oro, kastar eller stegrar sig, att mana fram djuret med piskan och hålla det "framme på hand".

 

3. Spänn icke ifrån hästen, ty efter ett fåtal med lugn behandlade möten visar hästen ingen oro. (Gör en jämförelse med velocipedmöten förr och nu samt kom ihåg att automobilen är framtidens åkdon.)

 

4. Lämna aldrig kuskbocken och släpp ej tömmarna.

 

   
För automobilförare att iakttaga:

 

1. Sakta i tid och lämna största möjliga plats för mötande.

 

2. Är häst orolig, stanna auton och så fort anledning dertill finnes äfven motorn.

 

3. Var hjälpsam mot körsvennen. Låter häst ej lugna sig, afstig, tag hästen vid betslet och led den förbi automobilen. Se icke hästen i ögonen, den blir häraf orolig.

 

4. Signalera och kör alltid sakta i kurfvor och håll väl åt svängen till vänster, men skräm icke eventuellt mötande häst med onödigt tutande.

 

   
   

 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014