GÄVLEBORGS LÄN

Företag med fordonsanknytning.

 

Källa: "Sveriges privata företagare, Norrland. Utgiven 1943 av förlaget Svensk Hembygd"

 

   

HASSELA

 

  Firma John Larsson, Hassela. Tel. 24.

Bil- & Mek. Verkstad.

 

 

 

  Företaget startades av nuvarande innehavare 1924 i Kyrkbyn, flyttades påföljande år till Franshammar och förlades 1931 till en på nuvarande plats uppförd fastighet. Innehavaren började sin bana inom den elektriska branschen 1916, vilket år han erhöll anställning i Hudiksvall. 1920 återkom han till Hassela, där han fortsatte med diverse elektriska arbeten till tiden för den egna rörelsens start. Firman är den enda i sitt slag på platsen.

I ett maskinellt välutrustad verkstad utföras allehanda reparationer, svetsningsarbeten med gas- och el.-aggregat, laddningar av batterier samt tillverkning och montering av olika aggregat. Under normala tider äro upp till fyra personer sysselsatta i rörelsen. Fabrikör Larsson har 1936 och 1942 genomgått mästarkurs vid Statens Hantverksinstitut och tidigare deltagit i en av Fords servicekurser. Han är sekreterare i Hälsinglands Bilverkstäders förening, ledamot av och tidigare v. ordf. i kommunalfullmäktige och skolstyrelsen samt tillhör I. O. G. T. och Tempelriddarna.

Johan Valfrid Larsson är född den 29 november 1895 och son till Lars Olof Larsson o.h.h. Sigrid Kajsa Larsson. Sedan 1919 är han gift med Gerda Bergström. Barn: Ruth, född 1920, Folke, född 1924, Åke, född 1926, och Maj, född 1928.


 

   

HOLMSVEDEN

 

  Bror Zetterströms Reparationsverkstad, Holmsveden. Tel. 37.

 

 

 

  -

 


 

   

HUDIKSVALL

 

  Lönnbergska Motor Komp. A.-B., Hudiksvall. Tel. Namnanrop "Bil-Lönnberg".

Inneh. Gösta Andersson.

 

 

 

  Företaget startades 1924 av direktör Ewald Lönnberg och övertogs 1932 av direktör Gösta Andersson. Tillverkning bedrives främst av släpvagnar för lastbilar med mek. tippanordning, och bland diverse försäljningsartiklar märkes bl.a. gengasaggregat. 1942 flyttade firman till nuvarande rymliga, modernt inredda kontors- och affärslokaler, och samtidigt utbyggdes verkstaden. Fyrtiofem anställda finnas.

Direktör Andersson har sedan unga år arbetat i branschen och tidigare varit anställd hos A.-B. F. N. Nordeman, Örnsköldsvik. Han är ordförande i Hälsinglands bilverkstäder, sekreterare i Norrlands Automobilägareförbund samt medlem av Svenska Arbetsgivareförbundet och ordförande i Hudiksvalls Tennisklubb.

Gösta Adolf Andersson är född den 17 juni 1906 och son till rådmannen G. A. Andersson o.h.h. Klara f. Petersson. 1931 gifte han sig med Dagmar Öqvist. Barn: Margareta, född 1932, Mats, född 1935, och Berit, född 1939.


 

  Södra Gummiverkstaden, Kungsgatan 3, Hudiksvall. Tel. 1161.

Inneh. E. B. Eriksson

 

 
   
  Egen rörelse startade innehavaren 1936 i fastigheten Södra vägen 45. Nuvarande verkstadslokal togs i bruk 1942. Ägaren började sin yrkesbana vid Amerikanska Vulkcentralen, Hudiksvall, år 1925 och stannade där under nära nio år, varefter följde en treårig kondition i Örnsköldsvik. Företaget har från en blygsam början upparbetats till betydlig omfattning, och det har numera en vidsträckt kundkrets till vilken räknas bl.a. Iggesunds bruk, Statens bussar och Hudiksvalls stad. E. R. Eriksson är känd som en skicklig yrkesman och han sköter rörelsen med hjälp av en anställd.

Erik Bertil Eriksson är född 1909 och son till rörläggaren Anders Eriksson o.h.h. Klara f. Bergström. Sedan 1931 är han gift med Ester Hemlin. Barn: Bo.


 

   

JÄRVSÖ

 

  Järvsö Bilstation, Fack 108, Järvsö. Tel. 2.

Inneh. Nils Skoglund.

 

 

 

  Vid fjorton års ålder började Nils Skoglund arbeta i jordbruket hos Olof Persson, Berga. Han genomgick Bollnäs folkhögskola 1925, var åren 1927-1929 sysselsatt med skogstaxeringar i Färila och hade därefter anställning som chaufför till 1931. Efter diverse konditionsarbeten startade han egen rörelse 1937. Kör- och trafikkort tog innehavaren 1927. En sjusitsig Dodge inköptes 1939. Nils Skoglund har 1940 utfört körningar för bl.a. Petsamotrafiken i Finland. Innehavaren är medlem i Järvsö droskstation.

Nils Ryno Vilhelm Skoglund är född den 27 maj 1907.


 

   

JÄTTENDAL

 

  E. Enros Åkeri, Jättendal. Tel. 37.

 

 

 

  Vid nitton års ålder började innehavaren som chaufför hos sin broder, vilkens rörelse han vid dennes frånfälle 1939 övertog. Två lastbilar och en personbil disponeras och personbilen kan användas till ambulansvagn. Företaget har utvidgats betydligt och ett flertal permanenta körningar, bl.a. för Konsum på orten, ha tillkommit. Innehavaren är medlem i Gävleborgs läns lastbilsägareförening.

Evert Enros är född den 4 februari 1915 och son till Axel Filip Enros o.h.h. Kristina f. Selin. 1938 gifte han sig med Karin Margareta Sörell. Barn: Stig Lennart, född 1938.


 

   

KILAFORS

 

  Firma C. A. Carlsson, Kilafors. Tel. 109.

Bil- & Cykelverkstad.

 

 

 

  Innehavaren började driva reparationsverkstaden 1910. Reparationer av allt som hör till branschen utföras. Försäljning av cyklar och tillbehör ingår även i firmans rörelse. I mån av tillgång tillhandahållas oljor och Shell-bensin. Två personer äro anställda i firman.

C. A. Carlsson är född 1884 och son till Carl Persson o.h.h. Johanna f. Aspgren. Han gifte sig 1908 med Briken Olsson, född 1885. Barn: Signe och Gunnar.


 

  Firma G. A. Wengelin, Lilltjära, Kilafors. Tel. Lilltjära 28. Droskstn Kilafors 158.

Åkeri.

 

 

 

  År 1935 övertog innehavaren rörelsen efter sin fader, som 1921 övergått från häst- till lastbilsåkeri. Företaget utvidgades av sonen ytterligare till att omfatta även personbilstrafik. Firman förfogar över två åttasitsiga personbilar och två 4-tons Volvo lastbilar. Körslor utföras huvudsakligen för A.-B. Skogens Kol i Kilafors. 1940 började företaget tillverka gengasbränsle. Denna anläggning är fullt modern och omfattar kolugn med kross samt klyv- och kapmaskin. Leveranser ha fullgjorts till ett flertal firmor i Stockholm samt S.J.

Fyra chaufförer, tre lastkarlar och två kolare äro anställda i företaget. Samtliga innehavarens syskon arbeta i rörelsen. G. A. Wengelin är medlem i S.L.R. sedan år 1935 och N.T.O. Firmans omsättning uppgår till 100.000 kr. per år.

Erik Gustaf Adolf Wengelin är född den 19 november 1911 och son till Erik Isidor Wengelin o.h.h. Anna Elisabet f. Andersson, samt sedan 1941 gift med Ingrid Viola Hansson, född 1914. Barn: Lars Erik Lage, född 1941.


 

   

LJUSNE

 

  Ljusne Cykel- & Motorcykelverkstad, Myrbacka, Ljusne. Tel. 130.

Inneh. J. O. Östblom

 

 

 

  Innehavaren drev åren 1919-1930 reparationsverksamhet i Norrljusne av från början blygsam omfattning. Sistnämnda år inköptes den tomt, där nuvarande verkstadsbyggnad av ägaren, så gott som egenhändigt, uppfördes. Verkstadens maskinella utrustning är i allo fullt modern. Bl.a. finnes lackugn, svetsningsapparat, en del elektriska specialmaskiner etc. Alla inom branschen förekommande arbeten utföras. Cyklar av A.-B. Nymans Verkstäders och Husqvarna vapenfabriks A.-B. fabrikat m. fl. föras på lager, ävensom ett stort urval av sportartiklar och skidor. Cykelmärket "Dundy" av egen tillverkning har med framgång lancerats.

Johan Olov Östblom är född 1892 och son till Per Östblom o.h.h. Helena Sjöblom. Han gifte sig 1922 med Maria Kultbom.


 

   

N. VALBO

 

  Palms Smidesverkstad, Bäck, N. Valbo. Tel. Valbo 124.

Inneh. Herman Palm.

 

 

 

  I kompanjonskap med fabrikör Kristoffersson bildade innehavaren år 1919 Valbo Verkstadsbolag för tillverkning av vagnar. 1921 utträdde fabrikör Palm ur företaget och startade nuvarande rörelse i Bäck. Verksamheten, som drives i en smedja, vilken övertogs efter Anders Nöjd, omfattade till en början huvudsakligen tillverkning av vagnar. Numera tillverkas framförallt snöplogar samt den av innehavaren konstruerade s.k. diagonala halvplogen, avsedd för såväl plogning som hyvling av vägar - en artikel som vunnit stort erkännande.

Lantbrukssmide av alla slag utföres ävensom byggnadssmide och järnkonstruktioner m.m. Fabrikör Palm har utfört arbete för bl.a. Hälsinge regemente och länsstyrelsen. Firman är utrustad med erforderliga moderna maskiner och bl.a. finnes fjäderhammare, stuk-, bock- och gängmaskin, kombinerade klipp- och stansmaskin samt gas- och el-svets. Vid full drift sysselsättas upp till sju man vid företaget. Innehavaren började i yrket 1910 vid H. Zettermans smidesverkstad i Vara, konditionerade därefter på skilda platser och kom, efter fullgjord värnplikt, till smidesmästare Axel Pettersson i Gävle. Han är medlem i Gästriklands Smidesmästareförening.

Herman Palm är född 1890.


 

   

OCKELBO

 

  Ockelbo Vulkaniseringsverkstad, Ockelbo. Tel. 304.

Inneh. Folke Lundkvist.

 

 

 

  Innehavaren startade 1937 sin verksamhet i Järbo under firma Järbo Gummiverkstad. 1939 öppnades en filial i Ockelbo, och efter någon tid förlades hela rörelsen dit. Fabrikör Lundkvist har tidigare utbildats inom branschen i Ockelbo. Verkstaden är centralt belägen och förfogar över moderna maskiner för utförande av alla slags vulkaniseringsarbeten och gummireparationer. Firman för även nytt gummi i lager. Till den vidsträckta kundkretsen räknas bl.a. traktens omnibus- och åkeriägare. Utom innehavaren äro f.n. två personer sysselsatta i rörelsen.

Folke Lundkvist är född den 2 september 1902 och son till August Lundkvist o.h.h. Sofia Lundkvist.


 

   

SIMEÅ

 

  Firma Olov Liw, Fack 21, Simeå. Tel. 9.

Åkeri, Bil- & Motorverkstad.

 

 

 

  Från 1925 var innehavare sysselsatt som bilreparatör vid Abrahamssons verkstad i Arbrå och kom följande år till Erikssons bilverkstad i Simeå, vilken han samma år övertog. 1930 överflyttades rörelsen till nyinköpt egen fastighet, och 1938 utvidgades firman till att omfatta även vulkaniseringsverkstad. Påföljande år ödelades gården av eld, varvid man dock lyckades bringa några dyrbara maskiner i säkerhet, och 1939 byggdes nuvarande lokaler färdiga.

Utrustningen består bl.a. av svarv, borrmaskin, slipmaskin, samtliga el.-drivna, samt gassvets. Smärre reparationsarbetan av alla slag utföras. Utom verkstadsrörelsen driver innehavaren även droskbilstrafik samt är föreståndare för Monark-filialen på platsen. Han innehar dessutom ett jordbruk och är ombud för Försäkringsbolaget Holmia, Stockholm.

Olov Liw är född den 20 december 1902 och son till hemmansägare Simon Liw o.h.h. Brita f. Olsson. Han är gift med Stina Nordgren. Barn: Arne, Alvar, Gösta, Roland, Britta och Stig.


 

   

STORVIK

 

  Helm. Svantessons Mekaniska Verkstad, Box 114, Storvik. Tel. 252.

 

 

 

  Fabrikör Svantesson började lära yrket 1901 hos Stål i Storvik. Sedan han återvänt till Sverige efter en nära femårig amerikavistelse började han praktisera vid Nordisk Armatur och deltog därefter vid startandet av firman Bröderna Hanssons Bilbolag, där han under ett tiotal år var anställd som verkmästare. 1930 etablerade han sin nuvarande firma.

Verksamheten omfattar reparationsarbeten av alla slag inom den mekaniska branschen samt nytillverkningar och smiden för kompletteringsändamål. Den maskinella utrustningen är fullt modern och består bl.a. av en större och en mindre borrmaskin, pelar- och snabborr, svarv, fräsmaskin, slipmaskin, kallsåg, gassvetsapparat, planskiva, plåtsax, slipmaskin m.m.

En son till innehavaren utbildas f.n. vid Tekniska skolan i Stockholm för att i sinom tid stå rustad att övertaga firman, vid vilken han tidigare varit verksam. Innehavaren är medlem av Storviks Hantverksförening, styrelseledamot i A.-B. Torsåkers Linnefabrik samt ledamot av Brandstyrelsen. Fastighetten är taxerad till 16.000 kr.

Erik Helmer Svantesson är född den 20 januari 1887 och son till Axel Svantesson o.h.h. Kristina f. Larsdotter. Sedan 1920 är han gift med Elin Viktoria Svantesson. Barn: Dagny, född 1921, och Bertil, född 1923.


 

   

STORVIKS HAMMARBY

 

  Firma Erik Persson, Storviks Hammarby. Tel. 16.

Busstrafik.

 

 

 

  Firman, som tidigare sysslat med såväl last- som persontrafik, driver sedan 1928 lastbilstrafik samt busstrafik på linjerna Hammarby-Storvik och Hammarby-Kungsgården-Järbo. Rörelsen sysselsätter tre anställda.

Erik Gösta Persson är född den 6 december 1900, son till Carl Erik Persson o.h.h. Lovisa f. Eriksson, gift sedan 1924 med Karin Elisabet Jansson. Barn: Sven Olof, född 1929.


 

   

STRÅTJÄRA

 

  Hasts Omnibustrafik, Box 29, Stråtjära. Tel. 29.

 

 

 

  Innehavaren deltog under ungdomsåren i sin faders kvarnrörelse och började 1922 driva personbilstrafik. Sitt nuvarande företag startade han 1924, då en buss insattes på linjen Stråtjära-Söderhamn samt Stråtjära-Holmsveden. En konduktör och en chaufför äro anställda vid företaget. Gengaskol för den egna driften tillverkas i egna kolugnar.

Halvar Hast är född den 23 juli 1899 och son till Oscar Hast o.h.h. Anna f. Tiderman. Sedan 1928 är han gift med Karin Palm. Barn: Kerstin Marianne, född 1928, och Ingrid Margareta, född 1936.


 

   

SÖDERHAMN

 

  Sjölins Bilverkstad, Oxtorgsgatan 10, Söderhamn. Tel. 1006, 1277.

 

 

 

  Omkring 1925 började innehavaren sin banan som bilreparatör vid Dejdricks Verkstäder i Söderhamn. Han kom senare till Motorcentralen och startade 1936 i kompanjonskap med fabrikör Melin nuvarande företag. På grund av sjukdom utträdde den senare efter fem år ur firman. Verkstaden förfogar över moderna maskiner och utför alla till branschen hörande reparationer. Cylinderborrmaskin för omborrning av motorer finnes. Till verkstaden hör även ett garage med plats för tio bilar. Fyra personer äro sysselsatta i företaget.

Ivar Sjölin är född 1906. Han gifte sig 1930 med Svea Melin, född 1907. Barn: Alice, född 1931, och Monica, född 1940.


 

   

TORSÅKER

 

  Torsåkers Bilverkstad och Cykelaffär, Fack 23, Torsåker. Tel. 139.

Inneh. Evert Solborg.

 

 

 

  År 1929 uppförde innehavarens fader, Per Solborg, verkstadsfastigheten och samma år startade bröderna Evert och Knut Solborg rörelsen i den av fadern arrenderade verkstaden. De drevo rörelsen gemensamt till 1932, vilket år den övertogs av nuvarande ägaren ensam. Firman utför bilreparationer, svetsningar, General Motors service och biltvätt samt försäljer reservdelar från välsorterat lager.

1938 öppnade innehavaren cykel- och sportaffären, vilken drives i samband med bilverkstaden. Vid rörelsens start sysselsattes ägaren och hans broder i friman, men sedan 1935 har innehavaren två anställda, under säsongerna i affären tre. Innehavaren är medlem i Torsåkers frivilliga brandkår.

Evert Solborg är född den 12 mars 1904, son till Per Solobrg o.h.h. Erika f. Fahlén samt gift med Tora Bergman. Barn: Per Olof.


 

  Torsåkers Gummiverkstad, Fack 23, Torsåker. Tel. 139.

Inneh. Erik Folke Solborg.

 

  Verkstadsrörelsen startades 1928 av Olov Solborg, vilken drev den till 1931. Två år senare övertogs firman av O. Solborgs brorson, nuvarande innehavaren, vilken sedan dess drivit den. Under den senares tid har firman utvidgats betydligt och ett flertal moderna maskiner anskaffats. I verkstaden utföras nu alla förekommande vulkaniseringar och dessutom driver firman försäljning av bil- och cykelringar. En person är anställd i rörelsen.

Erik Folke Solborg är född den 12 oktober 1909, son till Per Solborg o.h.h. Erika f. Fahlén samt gift sedan 1936 med Berta Kristina Nilsson.


 

   

VIKSJÖFORS

 

  Viksjöfors Bil- & Cykelverkstad, Viksjöfors. Tel. 12.

Inneh. Joel Jernström.

 

 

 

  En bror till nuvarande innehavare startade företaget 1920 och drev detta som filial till sin huvudaffär i Ovanåker till 1921, då Joel Jernström övertog rörelsen. Innehavaren började sin yrkesbana 1911 hos Asea i Västerås. Han arbetade sedan till 1920 som resemontör för olika firmor. Till en början avsåg företaget försäljning och reparation av cyklar. Då ny verkstadsfastighet 1928 uppfördes, upptogs även bilreparationer. Den maskinella utrustningen är förstklassig och möjliggör utförande av alla inom branschen förekommande arbeten.

I rörelsen ingår dessutom åkeri med såväl person- som godstransporter. Verkstaden, som är den enda i sitt slag på platsen, sysselsätter fyra personer. Innehavaren är medlem i Cykelhandlareföreningen och Trafikbilägareföreningen. Alltsedan brandkårens tillkomst på platsen fungerar han som chef för denna.

Joel August Jernström är född den 7 januari 1896 och son till Karl Axel Jernström o.h.h. Julia f. Sjöberg. 1923 gifte han sig med Anna Erika Hallén. Barn: Maj Anna-Lisa, född 1924, och Rut Sigrid, född 1925.

 

   
   
   

 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014