GÄVLEBORGS LÄN

Företag med fordonsanknytning.

 

Källa: "Sveriges privata företagare, Norrland. Utgiven 1943 av förlaget Svensk Hembygd"

 

   

ALFTA

 

  H. Olssons Reparationsverkstad., Västanå 1, Alfta. Tel. 75

 

 

 

  Efter slutad skolgång arbetade fabrikör Olsson en tid i sin faders smidesrörelse, konditionerade därefter några år i bilbranschen och övertog 1930 Johan Janssons reparationsverkstad. 1931 byggdes nuvarande verkstad, dit rörelsen samma år överflyttats. Verkstadslokalerna äro ljusa och rymliga och den maskinella utrustningen är fullt modern, varför firman kan utföra alla förekommande bilreparationsarbeten. Montering av gengasaggregat utföres även. 3-4 personer äro anställda i företaget. Taxeringsvärdet är 4,000 kr., och brandförsäkringsvärdet 11.000 kr.

Harald Olsson är född den 24 mars 1905 och son till hovslagare Per Olsson o.h.h. Helena Jansson. 1939 gifte han sig med Hilda Hedén, född 1907. Barn: Ingemar.


 

   

ARBRÅ

 

  Arbrå Bil- & Mek. Reparationsverkstad, Fack 84, Arbrå. Tel. 96

Inneh. Joel Abrahamsson.

 

 

 

  Efter slutad skolgång började innehavaren 1906 arbeta hos Urus i Söderala och praktiserade därefter bl.a. i Söderhamn och Fagersta. År 1921 startade han sin nuvarande rörelse inrymd i en samma år uppförd fastighet. Denna, som är taxerad till 25,000 kr. och brandförsäkrad för samma belopp, inrymmer butik, lagerrum, reparationsverkstad och bostadslägenhet. Under årens lopp har firman utvecklats betydligt och större lokaler erfordrades, varför verkstaden tillbyggdes 1930.

Verkstaden är utrustad med fullt moderna maskiner för olika ändamål och firman kan utföra alla inom branschen förekommande arbeten. I verkstaden utföres även gengasmonteringar samt reparationer av cyklar. Rörelsen har försäljning av cyklar och sportartiklar samt för ett rikhaltigt lager av reservdelar till bilar och cyklar och försäljer dessutom bensin och oljor samt gengaskol och ved. 6-8 personer äro vid normal drift anställda i företaget. Innehavaren är medlem i Arbrå Hantverks- & Industriförening.

Joel Petrus Abrahamsson är född den 7 juni 1892, son till Per Abrahamsson, Söderala, född 1859, o.h.h. Anna Kristina Abrahamsson, född 1863, samt gift sedan 1915 med Hanna Kristina Johansson, född 1890. Barn: Folke, född 1918, och Gertrud, född 1919.


 

  Arbrå Velocipedverkstad, Arbrå. Tel. 22.

Inneh. Nils Thalin.

 

 

 

  Företaget grundades 1900. Rörelsen var till en början av blygsam omfattning men har år för år utvidgats. Verkstadslokalerna ha tillbyggts. 1909 uppfördes, i samband med det moderniseringsarbete som då företogs, ett bostadshus av sten. Tillverkningen omfattade att börja med beslag till skidstavar. Senare upptogs fabrikation av hela stavar, vilka genom sin praktiska konstruktion vunnit berättigat och vidsträckt erkännande. Firman har även lancerat skidbindslen av en ny praktisk typ.

Rörelsen omfattar även fullständig bilreparationsverkstad. Den är utrustad med moderna maskiner varibland märkes stansningsmaskin, svarv, excenterpressar samt galvaniseringsbad för elektrisk drift. Alla förekommande mindre mekaniska arbeten utföras på verkstaden. Innehavaren, som var en av de första auktoriserade bilförsäljarna i Hälsingland, har med framgång representerat märket Chevrolet.  Företaget omfattar dessutom försäljning av cyklar och cykeltillbehör. 2-3 personer äro fast anställda i firman.

Affärsfastigheten är taxerad till 15,000 kr. Fabrikör Thalin har genomgått mästarkurs i bilreparation vid Hantverksinstitutet i Stockholm. Han har praktiserat på skilda platser inom branschen bl.a. i Arvika och Bofors samt på mek. verkstad i Arbrå. Han fick därefter anställning vid Järnverkstäderna i Stockholm som eldareelev, kom därefter till L. M. Eriksson som verktygsarbetare och slutligen till Schenssons experimentverkstad i Arbrå. Fabrikör Thalin är medlem av Arbrå Industri- & Hantverksförening.

Nils Thalin är född den 3 augusti 1873 och son till Nils Olsson o.h.h. Kajsa f. Månsdotter. Han gifte sig 1902 med Signe Sofia Fält, född 1881. Barn: Nils Evert, med. kand., född 1902.


 

  E. E. Öhmans Smides- & Bilreparationsverkstad, Arbrå. Tel. 85.

 

 

 

  Verksamheten grundades 1922. Som ättling till valloner har fabrikör Öhman sitt yrke så att säga i blodet. Hans far, under vars ledning han börjat sin bana, samt hans farfader och farbror ha även ägnat sig åt den mekaniska branschen. Rörelsen gick under fabrikör Öhmans ledning hastigt framåt, varför snart större utrymmen blevo nödvändiga. 1939 uppfördes på förvärvad tomt i norra samhället, Säterparken 1 och 2, en ny, rymlig byggnadsanläggning omfattande, förutom bostad, smedja och bilhall - tillsammans utgörande en golvyta av 300 kvm. Fem inkörsportar finnes.

Den maskinella utrustningen består bl.a. av varvfräshyvel, kallsåg, excenterpress, maskinsax med fjäderhammare, två st. pelarborrmaskiner, elektriska- och gassvetsningsmaskiner etc. För bilreparationer finnas modernaste maskiner installerade. Alla maskiner äro direktdrivna, varigenom dels större arbetsutrymme vunnits, dels risken för olycksfall i görligaste mån eliminerats. På verkstaden tillverkas även släpvagnar för bilar, kolkrossar, delar till gengasaggregat m.m. Herr Öhman har genomgått kurs vid Hantverksinstitutet samt svetsningskurser. Sex till åtta personer äro under normala förhållanden anställda vid företaget. Innehavaren är medlem av Bilverkstädernas Riksförbund.

Erik Einar Öhman är född den 24 november 1901 och son till smidesmästaren Erik Jonas Öhman o.h.h. Kristina f. Larsson. han är gift sedan 1927 med Hanna Lindström, född den 11 april 1906. Barn: Ruth, född 1927, Gun, född 1928, Evy, född 1931, Inger, född 1932, och Ulla, född 1942.


 

   

BERGSJÖ

 

  Willes Bilverkstad, Bergsjö. Tel. 29.

Inneh. Wilhelm Dahlquist.

 

 

 

  Nuvarande innehavaren startade sin rörelse redan 1926. Den var då inrymd i annan fastighet, men överflyttades 1937 till nuvarande lokaler. Firman anses nu som den största i sin bransch på platsen och alla till yrket hörande arbeten utföras på den egna verkstaden. Sju personer äro anställda i företaget.

Wilhelm Dahlquist är född 1904, son till Erik Axel Dahlquist o.h.h. Brita Dahlquist, samt gift sedan 1930 med Lilly Bergström. Barn: Siv Kerstin, född den 4 januari 1933.


 

   

BERGVIK

 

  Firma E. O. Olsson, Myssje, Bergvik. Tel. Myssje 46.

Bilverkstad.

 

 

 

  År 1927 lät E. O. Olsson uppföra bilverkstaden samt en mackanläggning för försäljning av Texaco bensin, och samtidigt startade han sin nuvarande rörelse. Innehavaren driver även busstrafik och trafikerar bl.a. med en buss linjen Söderhamn-Bollnäs och med en annan linjen Söderhamn-Arbrå. Dessutom har han en personbil, vilken går som postbil på sträckan Wäxbo-Rengsjö-Bollnäs, samt lastbil med länsrättigheter. 12 personer äro anställda i företaget.

Erik Olov Olsson är född 1900, son till Olov Olsson o.h.h. Anna f. Hansson.


 

   

BOLLNÄS

 

  O. L. Anderssons Åkeri, Bollnäs. Tel. Kontoret 10417, bostaden 10651.

 

 

 

  Rörelsen, som omfattar såväl häst- som lastbilsåkeri, startades år 1919 av nuvarande innehavaren. Firman utför transporter av olika slag och sysselsätter vanligen 6-8 anställda. Affärsfastigheten, som är uppförd av trä 1916, inrymmer kontor, magasin, stall och garagebyggnad. Den har ett taxeringsvärde av 7.500:- kr. och är brandförsäkrad för 10.000:- kr. Åkeriägare Andersson är medlem av Gävleborgs Läns Lastbilägareförening.

Oscar Lorentius Andersson är född den 26 juni 1888, son till Olagus Andersson, Odensåker, Skaraborgs län, o.h.h. Maria f. Larsson, samt gift sedan den 1 november 1928 med Ulla Engqvist. Barn: Sven Alvar, född 1929, och John Algot, född 1934.


 

  Bollnäs Vulkaniseringsverkstad, Trädgårdsgatan 1, Bollnäs. Tel. 10461.

Inneh. E. A. Nyström.

 

 

 

  Rörelsen, som grundades av Anselm Virén 1915, övertogs 1931 av nuvarande innehavaren. Denne utvidgade verksamheten till att omfatta även garagerörelse samt försäljning av bensin och smörjoljor. 1939 upptogs bilförsäljning. På vulkaniseringsverkstaden utföres reparationer av däck, slangar och andra gummiartiklar. Garagerörelsen ombesörjer smörjning, tvättning och polering samt handhar försäljning av bilkol, laddning av batterier samt reparationer. Tre personer äro anställda i företaget.

E. A. Nyström är född den 26 maj 1885 och son till A. Nyström o.h.h. Kristina f. Nyberg. Han är gift med Selma Lindblom, född 1889. Barn: Erik, född 1910, Bengt, född 1915, Torsten, född 1923, och Ulla, född 1925.


 

  Nya Laddningsstationen, Västergatan 8, Bollnäs. Tel. 10736.

Inneh. Olof Olsson

 

 

 

  Verksamheten, som grundades 1930, omfattar laddning och reparationer av batterier samt omlindning av motorer och generatorer. Dessutom utföres allt förekommande bilelektriskt arbete, ävensom radioreparationer. Innehavaren har arbetat i yrket sedan sin ungdom. Han har genomgått Sveriges Tekniska Institut samt bedrivit ingående fackstudier, bl.a. i radioteknik. Han har sedermera praktiserat på olika platser innan han startade sin nuvarande rörelse.

Olof Alexis Olsson är född den 17 juli 1899 och sedan 1933 gift med Ida Fahlin, född 1907.


 

  Sundins Bil- & Motorverkstad, Stationsgatan 22, Bollnäs. Tel. 10150.

 

 

 

  Innehavaren startade sin rörelse 1938. Verkstaden har specialiserat sig på Ford-reparationer samt montering av gengasaggregat. Karosseriarbeten och motorrenoveringar utföras. Firman lagerför alla slags bildelar, och har i övrigt fullständig service. Verkstadens maskinella utrustning är fullt modern och företaget räknas bland de största i Hälsingland inom sin bransch. Taxeringsvärdet är 37.500 kr. och brandförsäkringsvärdet 73.000 kr. 10 personer äro vid normal drift anställda i företaget.

Per Sundin är född den 7 juli 1909 och gift sedan 1937 med Sigrid Gunnel Johansson, född 1915.


 

   

DELSBO

 

  Firma Gunnar Nordén, Delsbo.

Cykel- & Motorverkstad.

 

 

 

  Intresset för motorer hade fabrikör Nordén redan i skolåldern och det tog sig uttryck i den acceptabla motorcykel som han då på egen hand byggde. Han arbetade sedan en tid i faderns verkstad och startade 1934 egen rörelse. Till en början utfördes huvudsakligen motorcykelreparationer, men från 1939 har firman uteslutande ägnat sig åt mekanik, främst svarvning för olika firmors räkning. Verkstaden är synnerligen välutrustad i maskinellt avseende och förfogar bl.a. över svarv, chiphyvel samt svets-, borr- och slipmaskiner. Företaget försäljer även nya cyklar samt allehanda cykeldelar från välsorterat lager. Under säsong är ett par personer anställda i firman. Innehavaren är medlem av Hantverks- & Industriföreningen. Fastigheten är taxerad till 6.500 kr. och brandförsäkrad för 10.000 kr.

Gunnar Nordén är född den 3 mars 1908 och son till reparatören L. G. Nordén o.h.h. Märta f. Erlandsson.


 

   

FURUVIK

 

  Furuviks Bilverkstad, Furuvik. Tel. 21.

Inneh. Gösta Olsson.

 

 

 

  Rörelsen startades 1931 av innehavaren i Lövlund, Furuvik. Egen verkstad jämte affärslokal uppfördes 1936. Våren 1941 inköptes en större bil, avsedd för persontrafik. En person är anställd vid företaget.

Gösta Olsson är född den 26 juli 1912 och son till Olov Olsson o.h.h. Anna Olsson. Han är sedan 1935 gift med Lilly Jönsson, född 1914. Barn: Hans Olof, född 1935, och Lars Gösta, född 1938.


 

   

FÄRILA

 

  Peges Bilverkstad, Färila. Tel. 95, 195.

Innehavare P. G. Nilsson

 

 

 

  En cykelreparationsverkstad öppnades 1911 i Föne. Rörelsen flyttades 1918 till Storbyn, och samtidigt utvidgades verksamheten till att även omfatta reparationer av bilar och motorcyklar. Firman fick allt större omfattning, och 1922 kom ett stort nytt verkstadsbygge till stånd. Svarv, fräs, 60-tonspress, lyft, kompressor, el. svets samt apparater för oljerening och batteriladdning finnas. 1932 utvidgades rörelsen med vulkaniseringsverkstad. Firman har även försäljning av cyklar och tillbehör, bildäck, batterier, bensin och oljor. Körskola, för avläggande av stadfäst prov, är ansluten till företaget. Fyra anställda finnas. Rörelsen är anslutning till Hälsinglands Bilverkstäders förening.

P. G. Nilsson är född den 4 februari 1894 och son till hemmansägaren Nils Persson o.h.h. Anna f. Nyberg. Han gifte sig 1921 med Emma Persson från Catrineberg. Barn: Nils, född 1922, och Anna-Britta, född 1931.


 

   

GÄVLE

 

  A.-B. Bönabussarna, Skutskärsgatan 2, Gävle. Tel. 1647 och 3098.

Inneh. B. Kjellgren

 

 

 

  Företaget startades 1932 av Leonard Jansson i Uppsala och 1936 övertogs aktiestocken av B. Kjellgren. Bolaget drev då busstrafik på linjerna Gävle-Bönan och Gävle-Utvalnäs. 1937 förvärvade bolaget av P. H. Wicklund, Hemlingby, linjerna Gävle-Mårtsbo-Kubbo och Gävle-Hemlingby-Järvsta. I firman äro 6 personer anställda. Innehavaren är styrelseledamot i A.-B. Gävle Busscentral.

Bengt Stefen Kjellgren är född den 14 maj 1906 och son till Erik Aug. Kjellgren o.h.h. Alma Sofia f. Ulénius samt gift sedan 1936 med Gertrud Elvira Risberg.


 

  E. A. Ericssons Trafik A.-B., Gävle. Tel. 3852.

Busstrafikrörelse.

Disponent: Bror E. A. Ericsson.

 

 

 

  Efter att till tjuguårsåldern ha sysslat med skogsarbete, hade Bror Ericsson anställning vid I 23 under tre år, genomgick underofficersskola och var därefter under fem och ett halvt år anställd vid Gävle Brandkår. Han var sedan resandechaufför hos Engvall, hellberg A.-B., vid Engelska Stålgjuteriet i Gävle 1917-1919, och hos Wahlunds Pappersvaru A.-B. 1920-1923. Hos Lindblad & Nilsson var han busschaufför på linjen Gävle-Strömsbro och Gävle-Bomhus.

1927 startade disponent Eriksson tillsamman med en kompanjon busslinjen Gävle-Fredriksskans och övertog efter kompanjonens frånfälle ensam företaget, som 1941 ombildades till aktiebolag. I bolaget är Bror Ericsson disponent. Sonen Erik Gustav, vilken varit anställd i företaget under åtta år är delägare och firmatecknare. Trafiken ombesörjes med två stycken Scania-Vabisbussar för resp. 39 och 49 passagerare. Omsättningen är c:a 4.000 kr. Bostadshuset, som uppfördes 1926, inrymmer fem bostadslägenheter och har ett taxeringsvärde av 33.000 kr.

Bror E. A. Ericsson är född den 18 november 1885, son till Hans Erik Ericsson o.h.h. Maria Lovisa f. Nordström, gift sedan 1912 med Edit Hildegard Gröndahl. Barn: Ann-Mari, gift med Per Olov Löfgren, anställd vid Belysningsverket, samt Erik Gustav och Maj Hildegard.


 

  Firma H. E. Forslund, S. Centralgatan 13, Gävle. Tel. 4109.

Bilsadelmakeri.

 

 

 

  H. E. Forslund började som springpojke hos C. Alb. Johansson i Hagaström, där han var anställd åren 1922-1923. Därefter kom han till Svenssons Konserver i Gävle. I denna firma stannade han till 1925. Hans huvudsakligaste sysselsättning var där konservering och trädgårdsskötsel men han utförde även andra förekommande göromål. Han blev sedan lärling hos J. Erikssons Reseffekt- & Sadelmakeriverkstad i Gävle. 1928 blev han anställd som föreståndare för Fords Bilverkstads sadelmakeriavdelning i Gävle. I denna firma stannade han till 1936 med avbrott för militärtjänstgöring åren 1930-1931 vid F 4 sadelmakeriverkstad i Östersund.

I maj 1936 startade H. E. Forslund egen rörelse, vilken redan då blev förlagd till de lokaler firman fortfarande innehar. Rörelsen har specialiserat sig på tillverkning av cabrioletsuffletter, och bilklädslar för vars utförande den skaffat sig ett känt namn icke blott i Gävle utan även i Stockholm och på andra orter. Genom ett väl utfört arbete och humana priser har företaget skaffat sig en stor och belåten kundkrets. H. E. Forslund innehar dessutom försäljning och montering i Gävleborgs län för Artex Bilklädselöverdrag, Linköping. Firman har två till fyra anställda. Innehavaren är medlem i Sveriges Sadelmakare och Tapetserarmästares Riksförbund samt Motormännens Riksförbund.

Holger Emil Forslund är född den 6 maj 1910, son till Johan Emil Forslund o.h.h. Anna Matilda f. Olsson, gift sedan 1934 med Karin Majlis Rung, född 1914. Barn: Siv Majlis, född 1934.


 

  Östlings Bilverkstad, S. Kungsgatan 40, Gävle. Tel. 2344, bostaden 4281.

 

 

 

  Fabrikör Östling började praktisera inom den mekaniska branschen år 1917, då han erhöll anställning hos Jonas Persson i Ockelbo. Han arbetade där till 1919 och var därefter till 1923 anställd i firma Alex Nybom, Kilafors. Åren 1924-1928 arbetade han i Ockelbo Bil- & Motorverkstad och flyttade sistnämnda år till Gävle, där han sedermera till 1930 var verksam på Gävle Bilverkstad och därefter två år hos Bröderna Hansson. År 1932 startade fabrikör Östling sin nuvarande rörelse i fastigheten Drottninggatan 9 och drev den där till 1935, då firman inflyttade i nuvrande lokaler. Företaget sysselsätter fyra anställda och alla inom branschen förekommande arbeten utföras.

Oskar Lennart Östling är född den 13 februari 1902, son till Olof Östling o.h.h. Klara f. Damm, samt gift sedan 1932 med Hildur Elisabet Persson. Barn: Berndt, född den 8 oktober 1940.

 

   
   

 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014