Bilar

En översikt av vad som finns på denna sida

2014-05-11 Sveriges privata företagare, Norrland. Utgiven 1943 av förlaget Svensk Hembygd. Gävleborgs län.

 

2014-05-01 Bilen i Sverige 50 år.

Ett bokverk från 1947 med bilfakta om företagen och biografier över yrkesmän i branschen. Här är endast Gävleborgs län medtaget.

 

2014-05-1 Kylarmärken.

De kylarmärken som presentas i boken Bilen i Sverige 50 år. Alla är äldre än 1947 och många mycket äldre än så.

 
   

 

 

 

 

 

 

 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014