GÄVLEBORGS LÄN

BIL- OCH MOTORRENOVERINGSVERKSTÄDER

Källa: "Bilen i Sverige, dess drift, service och underhåll 50 år, Uppsala 1947"

 

 

 

O. Andersson

 

O. Anderssons Bilverkstad, Hudiksvall.

Rörelsen startades av dess nuvarande ägare 1936. Verkstad med erforderliga maskiner och verktyg för alla slags bilreparationer, bilelektriska arbeten och batteriladdningar. Lager av tillbehör. Bärgningsbil finnes. B.P. bensin och oljor samt Vacuum Oils produkter. Areal 125 m². Fast anställd personal 4 personer.

ANDERSSON, OLOV, verkstadsägare, Hudiksvall. Född 8/7 1905 i Gävleborgs län. Arbetat i branschen sedan 1933. Innehavare av ovanst. företag.

 


 

J. Abrahamsson

 

Arbrå Bil- & Mekaniska Reparationsverkstad, Arbrå.

Rörelsen startades av dess nuvarande ägare 1921. Verkstad med erforderliga maskiner och verktyg för alla slags bilreparationer, motor-renoveringar, även borrningar, bilelektriska arbeten, karosseriarbeten, billackeringar, bilplåtslageriarbeten och övriga mekaniska arbeten. Auktoriserad verkstad för Volvo. Reservdelar för Volvo, GM, Ford m.m. Shell bensin och oljor samt Vacuum Oils produkter. Areal 2 045 m². Fast anställd personal 5 personer.

ABRAHAMSSON, J., verkstadsägare, Arbrå. Född 7/6 1892 i Gävleborgs län. Arbetat i branschen sedan 1908. Mästarbrev som mekaniker 1940. Innehavare av ovanst. företag.

 


 

E. V. Bergqvist

 

E. Valfr. Bergqvists Bilreparationsverkstad, Järvsö.

Rörelsen övertogs 1937 av dess nuvarande ägare. Verkstaden är försedd med erforderliga maskiner och verktyg för alla slags bilreparationer, bilelektriska arbeten och batteriladdningar. Lager av bilreservdelar och tillbehör. Försäljer däck och slangar. Försäljer oljor. Smörjning. Fast anställd personal 5-6 personer

BERGQVIST, E. VALFR., verkstadsägare, Järvsö. Född 17/2 1897 i Gävleborgs län. Arbetat i branschen sedan 1915. Innehavare av ovanst. företag.

 


 

O. Mårtensson

 

Biltjänst, Färila.

Rörelsen startades av dess nuvarande ägare 1934. Bilverkstad med erforderliga maskiner och verktyg för alla slags bilreparationer, motorrenoveringar, bilelektriska arbeten och batteriladdningar. Reservdels- och biltillbehörslager. Areal c:a 100 m². Fast anställd personal 2-3 personer

MÅRTENSSON, OLLE, verkstadsägare, Färila. Född 29/4 1906 i Gävleborgs län. Arbetat i branschen sedan 1920. Innehavare av ovanst. företag.

 


 

P. O. Olsson

 

Biltjänst, Hudiksvall.

Rörelsen startades av dess nuvarande ägare 1939. Bilverkstad med erforderliga maskiner och verktyg för alla slags bilreparationer, motorrenoveringar, bilelektriska arbeten, batteriladdningar och mekaniska arbeten. Lager av reservdelar och biltillbehör. Areal c:a 120 m². Fast anställd personal 5 personer.

OLSSON, P. O., fabrikör, Hudiksvall. Född 12/8 1883 i Gävleborgs län. Tidigare innehaft Jättendals motorverkstad 1910-39. Innehavare av ovanst. företag.

 


 

 

Bollnäs Bil- & Mekaniska AB, Bollnäs.

Rörelsen startades för c:a 25 år sedan av J. F. Boivie och sammanslogs med E. Petterssons Reparationsverkstad, Bollnäs, 1945. Rörelsen äges av fabrikör E. Pettersson och köpman Knut Norell. Bilverkstad med erforderliga maskiner och verktyg för alla slags bilreparationer, motorrenoveringar, bilelektriska arbeten, batteriladdningar och karosseriarbeten. Bilförsäljning. Lager av reservdelar och biltillbehör. Bärgningsbil finnes. Texaco bensin och oljor. Areal 140 m². Fast anställd personal 10 personer.

PETTERSSON, EVERT, fabrikör, Bollnäs. Född 13/4 1904 i Gävleborgs län. Delägare i ovanst. företag.

NORELL, KNUT H., köpman, Bollnäs. Född 23/7 1911 i Bollnäs. Arbetat i branschen sedan 1930. Delägare i ovanst. företag sedan 1938.

 


 

  Ekenbergs Reparationsverkstad, Sandviken.

Rörelsen startades 1945 av dess nuvarande ägare. Verkstaden är försedd med erforderliga maskiner och verktyg för alla slags bilreparationer, motorrenoveringar, bilelektriska arbeten och batteriladdningar. Lager av bilreservdelar och tillbehör. Areal 400 m². Fast anställd personal 4-5 personer.

EKENBERG, CARL HERMAN, verkstadsägare, Sandviken. Född 12/7 1902 i Gävleborgs län. Arbetat i branschen sedan 1925. Innehavare av ovanst. företag.

 


 

  Erikssons Reparationsverkstad, Kungsgården.

Rörelsen grundades 1938. Verkstaden är försedd med erforderliga maskiner och verktyg för alla slags bilreparationer. Servicebil finnes. Lager av bilreservdelar och tillbehör. Försäljer B. P. bensin och oljor. Areal 150 m². Fast anställd personal 2 personer.

ERIKSSON, ERIK EINAR, verkstadsägare, Kungsgården. Född 26/2 1905 i Gävleborgs län. Arbetat i branschen sedan 1930. Chef för ovanst. företag sedan 1938.

 


 

  Furuviks Bilverkstad, Gösta Olsson, Furuvik.

Rörelsen startades 1936 av dess nuvarande ägare. Verkstaden är försedd med erforderliga maskiner och verktyg för alla slags bilreparationer, bilelektriska arbeten och batteriladdningar. Lager av bilreservdelar och tillbehör. Försäljer Gulf bensin och oljor. Areal 115 m². Fast anställd personal 3 personer.

OLSSON, GÖSTA, verkstadsidkare, Furuvik. Född 26/7 1912 i Gävleborgs län. Arbetat i branschen sedan 1928. Innehavare av ovanst. företag.

 


 

  Gefle Bilverkstad, Gävle.

Rörelsen startades av dess nuvarande innehavare 1924. Verkstad med erforderliga maskiner och verktyg för alla slags bilreparationer, motorrenoveringar, bilelektriska arbeten och batteriladdningar. Bilreservdels- och tillbehörslager. Areal c:a 200 m². Fast anställd personal 6 personer.

BLOMBERG, CARL ALBERT, fabrikör, Gävle. Född 30/8 1892 i Gävleborgs län. Arbetat i branschen sedan 1912. Innehavare av ovanst. företag.

 


 

  Gefle Motorfabrik, Gävle.

Rörelsen startades av Gustav Jansson 1908 och övertogs av dess nuvarande ägare 1939. Bilverkstad för alla slags bilreparationer, motorrenoveringar, bilelektriska arbeten, batteriladdningar och mekaniska arbeten. Reservdels- och biltillbehörslager. Texaco bensin och oljor. Areal c:a 300 m². Fast anställd personal 15 personer.

CARLSSON, ÅKE, fabrikör, Gävle. Född 16/10 1908 i Kopparbergs län. Arbetat i branschen sedan 1900. Delägare i ovanst. företag.

CARLSSON, ALBERT, verkmästare, Gävle. Född 15/9 1883 i Gävleborgs län. Arbetat i branschen sedan 1900. Delägare i ovanst. företag.

 


 

T. F. Gräntz

 

Thure F. Gräntz, Bil- & Reparationsverkstad, Gnarp.

Rörelsen startades 1934. Verkstaden är försedd med erforderliga maskiner och verktyg för alla slags bilreparationer. Lager av bilreservdelar och tillbehör. Areal 155 m². Fast anställd personal 3 personer.

GRÄNTZ, THURE FREDRIK, fabrikör, Gnarp. Född 11/7 1909 i Gävleborgs län. Arbetat i branschen sedan 1925. Chef och verkmästare i ovanst. företag.

 


 

  Gustafsson & Sandströms Bilverkstad, Hälsingmo.

Företaget som startades 1945, bedriver verkstadsrörelse för alla slag av bilreparationer. Laddningsstation. Försäljer tillbehör och gångbara reservdelar. Personal 3 personer.

GUSTAFSSON, VALDEMAR, bilreparatör, Söderala. Född 21/8 1912 i Gävleborgs län. I bilbranschen sedan 1936, tidigare 5 års praktik i smedja. Delägare i ovanst. företag.

SANDSTRÖM, ERNST, bilreparatör, Glösbo. Född 26/3 1903 i Gävleborgs län. I branschen sedan 1928. Delägare i ovanst. företag.

 


 

E. Nord

 

Hedesunda Bilverkstad, Hedesunda.

Rörelsen startades 1933 av Erik Blomgren och övertogs 1935 av dess nuvarande ägare. Verkstaden i nyuppförda lokaler är försedd med erforderliga maskiner och verktyg för alla slags bilreparationer, bilelektriska arbeten och batteriladdningar. Lager av bilreservdelar och tillbehör. Försäljer Shell bensin och oljor samt Vacuum Oils produkter. Areal 300 m². Fast anställd personal 4 personer.

NORD, ERIK, verkstadsägare, Hedesunda. Född 31/10 1904 i Gävleborgs län. Arbetat i branschen sedan 15 år tillbaka. Innehavare av ovanst. företag.

 


 

  AB Hofors Motorkompani, Hofors.

Rörelsen startades 1945. Styrelsen består av G. Ström, V. Larsson, T. Larsson, G. Ferm och C. Bäck. Försäljer bilar och motorcyklar. Verkstaden är försedd med erforderliga maskiner och verktyg för alla slags bilreparationer, bilelektriska arbeten och batteriladdningar. Lager av bilreservdelar och tillbehör. Även bilskola med erforderligt undervisnings- och åskådningsmaterial för elevernas utbildande. Areal 150 m². Fast anställd personal 8 personer.

STRÖM, GUNNAR, fabrikör, Hofors. Född 6/10 1908. Arbetat i branschen sedan 1946. Chef för ovanst. företag.

 


 

 

Johansson & Co., Mekanisk Verkstad, Ljusdal.

Rörelsen startades av bröderna Johansson 1920. Nuvarande ägare äro A. H. S. Andersson och H. Ericsson. Verkstad med erforderliga maskiner och verktyg för alla slags bilreparationer, motorrenoveringar, bilelektriska arbeten och batteriladdningar samt mekaniska arbeten. Auktoriserad verkstad för Volvo. Reservdels- och biltillbehörslager av speciellt Volvo. Försäljning av däck och slangar. Nynäs och Vacuum Oils produkter. Areal c:a 150 m². Fast anställd personal 14 personer.

ANDERSSON, A. H. S., fabrikör, Ljusdal. Född 17/4 1893 i Gävleborgs län. Arbetat i branschen sedan 1917. Delägare i ovanstående företag.

ERICSSON, HENNING, verkmästare, Ljusdal. Född 24/5 1904 i Gävleborgs län. Arbetat i branschen sedan 1920. Delägare i ovanst. företag.

 


 

K. W. Kumlin

 

Kumlins Bilverkstad, Österfärnebo.

Rörelsen startades 1930 av K. A. Kumlin och övertogs av sonen K. W. Kumlin 1942. Verkstaden är försedd med erforderlig uppsättning  för alla slags bilreparationer, motorrenoveringar, bilelektriska arbeten och batteriladdningar, billackeringar, karosseri- och bilplåtslageriarbeten. Lager av bilreservdelar och tillbehör. Tappstation för Texaco bensin och oljor. Areal 360 m². Tomtareal 1 500 m². Fast anställd personal 6 personer.

KUMLIN, K. W., verkstadsägare, Österfärnebo. Född 26/6 1912 i Gävleborgs län. Arbetat i branschen sedan 1927. Innehavare av ovanst. företag.

 


 

E. Larsson

 

Elis Larssons Bilverkstad, Bergby.

Rörelsen startades 1946. Verkstaden är försedd med erforderliga maskiner och verktyg för alla slags bilreparationer, bilelektriska arbeten och batteriladdningar. Lager av bilreservdelar och tillbehör. Fullständig service med tvätt- och smörjhall och försäljer Gulf bensin och oljor. Totalareal 400 m².

LARSSON, ELIS, åkeriägare, Bergby. Född 12/10 1900 i Gävleborgs län. Arbetat i branschen sedan 1920. Innehavare av ovanst. företag.

 


 

O. V. Larsson

 

Larsson & Eriksson, Bil- och Mekanisk verkstad, Bergby.

Verkstaden är försedd med moderna maskiner och verktyg för alla slags bilreparationer, bilelektriska arbeten och batteriladdningar. Lager av bilreservdelar och tillbehör. Areal 200 m².

LARSSON, OSCAR V., verkstadsägare, Bergby. Född 26/3 1922 i Uppsala län. Arbetat i branschen sedan 1943. Chef och delägare i ovanst. företag sedan 1945.

ERIKSSON, LARS GÖSTA, verkstadsägare, Bergby. Född 6/3 1917 i Gävleborgs län. Arbetat i branschen sedan 1939. Chef och delägare i ovanst. företag sedan 1945.

 


 

  Hj. Lingwalls Bilverkstad, Bergby

Rörelsen startades 1924 av dess nuvarande ägare. Verkstaden är inrymd i nybyggd fastighet om 300 m² och är försedd med erforderliga maskiner och verktyg för alla slags bilreparationer, bilelektriska arbeten och batteriladdningar. Lager av bilreservdelar och tillbehör. Försäljer Texaco bensin och oljor. Fast anställd personal 4 personer.

LINGWALL, HJALMAR, verkstadsägare, Bergby. Född 15/9 1899 i Gävleborgs län. Arbetat i branschen sedan 1922. Innehavare av ovanst. företag.

 


 

  Lundins Reparationsverkstad, Harmånger.

Rörelsen startades av dess nuvarande ägare 1931. Verkstad med erforderliga maskiner och verktyg för alla slags bilreparationer, bilelektriska arbeten och batteriladdningar. B.P. bensin och oljor. Areal c:a 150 m². Fast anställd personal 2 personer.

LUNDIN, B., verkstadsägare, Harmånger. Född 31/3 1901 i Gävleborgs län. Tidigare innehaft Mekanisk Verkstad i Jättendal. Innehavare av ovanst. företag.

 


 

P. Carlsson

 

Motorcentralen, P. Lindh, Ockelbo.

Rörelsen startades 1924 av P. Lindh. Verkstaden är försedd med erforderliga maskiner och verktyg för alla slags bilreparationer, motorrenoveringar, bilelektriska arbeten och batteriladdningar. Lager av bilreservdelar och tillbehör. Garageägare. Försäljer Shell bensin och oljor. Areal 850 m². Fast anställd personal 13 personer.

CARLSSON, P., verkmästare, Ockelbo. Född 23/3 1900 i Gävle-borgs län. Arbetat i branschen sedan 1920. Verkmästare i ovanst. företag.

 


 

V. Persson

 

Motormekaniska, Järvsö.

Rörelsen startades av dess nuvarande ägare 1944. Bilverkstad med erforderliga maskiner och verktyg för alla slags bilreparationer, motorrenoveringar, bilelektriska arbeten och batteriladdningar. Reservdels- och biltillbehörslager. B.P. bensin och oljor. Areal c:a 130 m².

PERSSON, VERNER, verkstadsägare, Järvsö. Född 16/8 1920 i Gävleborgs län. Arbetat i branschen sedan 1938. Innehavare av ovanst. företag.

 


 

  Motorservice, Gävle.

Rörelsen startades 1946. Försäljer nya och begagnade bilar. Verkstaden är försedd med moderna maskiner och verktyg för alla slags bilreparationer. Lager av bilreservdelar och tillbehör. Bedriver även bilskola. Fast anställd personal 3 personer.

JOHANSSON, ÅKE, verkstadsägare, Gävle. Född 3/10 1906 i Gävleborgs län. Arbetat i branschen sedan 1925. Chef för ovanst. företag sedan 1946

 


 

  Norlins Bilverkstad, Gnarp.

Rörelsen startades 1946. Verkstaden är försedd med erforderliga maskiner och verktyg för alla slags bilreparationer. Lager av bilreservdelar och tillbehör. Tappstation för Texaco bensin och oljor. Totalareal 168 m². Fast anställd personal 3 personer.

NORLIN, ERIK, fabrikör, Gnarp. Född 24/9 1909 i Gävleborgs län. Arbetat i branschen sedan 1930. Chef och verkmästare i ovanst. företag.

 


 

A. Nybom

 

Alex Nybom, Bil- & Motorreparationsverkstad, Kilafors.

Rörelsen startades 1919 av dess nuvarande ägare. Verkstaden är försedd med erforderliga maskiner och verktyg för alla slags bilreparationer, bilelektriska arbeten och batteriladdningar. Lager av bilreservdelar och tillbehör. Försäljer däck och slangar. Tappstation för Texaco bensin och oljor samt Vacuum Oils produkter. Fast anställd personal 4-5 personer.

NYBOM, ALEX, verkstadsägare, Kilafors. Född 15/8 1891 i Gävleborgs län. Arbetat i branschen sedan 1908. Innehavare av ovanst. företag.

 


 

  David Olssons Reparations Verkstad, Delsbo.

Företaget, som startades av dess nuvarande ägare 1931, bedriver fullständig verkstadsrörelse för alla slags bilreparationer, motorrenoveringar, bilelektriska arbeten och batteriladdningar. Försäljer däck och slangar, reservdelar och biltillbehör. Tappstation för B.P. bensin och oljor. Areal c:a 125m².

OLSSON, DAVID, reparatör, Delsbo. Född 25/6 1900 i Gävleborgs län. I bilbranschen sedan 1927. Ägare av ovanst. företag.

 


 

H. Olsson

 

Harald Olssons Reparationsverkstad, Alfta.

Rörelsen övertogs 1930 av dess nuvarande ägare. Verkstaden är försedd med erforderliga maskiner och verktyg för alla slags bilreparationer, bilelektriska arbeten och batteriladdningar. Lager av bilreservdelar och tillbehör. Försäljer däck och slangar. Areal 200 m². Fast anställd personal 5 personer.

OLSSON, HARALD, reparatör, Alfta. Född 24/3 1905 i Gävleborgs län. Arbetat i branschen sedan 1922. Innehavare av ovanst. företag.

 


 

L. Olsson

 

Lambert Olssons Bilreparations- & Smidesverkstad, Österfärnebo.

Rörelsen startades 1929 av dess nuvarande ägare. Verkstaden är försedd med erforderliga maskiner och verktyg för alla slags bilreparationer, billackeringar och bilplåtslageriarbeten. Batteriladdningar. Tillverkat Epatraktorer, släpvagnar o. dyl. Lager av bilreservdelar och tillbehör. Försäljer Esso bensin och oljor. Areal m². Fast anställd personal 4 personer.

OLSSON, LAMBERT, fabrikör, Österfärnebo. Född 16/8 1896 i Gävleborgs län. Arbetat i branschen sedan 1929. Innehavare av ovanst. företag.

 


 

H. Olsson

P. Olsson

 

Bröderna Olssons Bilverkstad, Mokorset.

Rörelsen startades av Erik O. Olsson 1927 och övertogs av de nuvarande delägarna 1945. Verkstad med erforderliga maskiner och verktyg för alla slags bilreparationer, motorrenoveringar, bilelektriska arbeten och batteriladdningar. Försäljer däck och slangar. Texaco bensin och oljor. Reservdels- och biltillbehörslager. Totalareal 180 m². Fast anställd personal 4-5 personer.

OLSSON, HANS, fabrikör, Mokorset. Född 15/7 1896 i Gävleborgs län. Tidigare arbetat i broderns firma sedan 1927. Delägare i ovanst. företag.

OLSSON, PER, fabrikör, Mokorset. Född 20/7 1911 i Gävleborgs län. Delägare i ovanst. företag.

 


 

P. G. Nilsson

 

Peges Bilverkstad, Färila.

Rörelsen startades av dess nuvarande ägare 1918. Verkstad med erforderliga maskiner och verktyg för alla slags bilreparationer, motorrenoveringar, bilelektriska arbeten, batteriladdningar, karosseriarbeten, billackeringar m.m. Auktoriserad verkstad för GM och Volvo. Reservdelar och biltillbehörslager av bl.a. Volvo, Ford och GM. Försäljer Goodyear m. fl. däck och slangar. Esso bensin och oljor. Areal c:a 285 m². Driver dessutom bilskola med en skolvagn. Fast anställd personal 5 personer.

NILSSON, P. G., bilreparatör, Färila. Född 4/2 1894 i Gävleborgs län. Arbetat i branschen sedan 1918. Innehavare av ovanst. företag.

 


 

  J. Rommedahls Smides- & Reparationsverkstad, Järbo.

Rörelsen startades 1922 i Järbo av nuvarande ägare. Verkstaden är försedd med erforderliga maskiner och verktyg för alla slags bilreparationer, motorrenoveringar och bilelektriska arbeten och batteriladdningar. Tillverkning av släpvagnar. Areal 400 m². Fast anställd personal 10 personer.

ROMMEDAHL, JOHN, fabrikör, Järbo. Född 8/12 1873 i Jönköpings län. Arbetat i branschen sedan 1927. Innehavare av ovanst. företag.

ROMMEDAHL, THORE, verkmästare, Järbo. Född 20/11 1906 i Gävleborgs län. Arbetat i branschen sedan 1927. Verkmästare i ovanst. företag.

ROMMEDAHL, THURE, reparatör, Järbo. Född 15/2 1923 i Gävleborgs län. Arbetat i branschen sedan 1938. Reparatör i ovanst. företag.

 


 

Gunnar Roos

Gösta Roos

 

Roos & Co. Bilaktiebolag, Ljusdal.

Rörelsen startades av de nuvarande ägarnas fader, H. F. Roos, 1899. Fullständig verkstadsrörelse med erforderliga maskiner och verktyg för alla slags bilreparationer, motorrenoveringar, bilelektriska arbeten, batteriladdningar och karosseriarbeten samt mekaniska arbeten. Auktoriserad verkstad för Dodge. Reservdels- och biltillbehörslager, speciellt för Dodge, Chrysler och Volvo. Bilförsäljning. Gulf bensin och oljor. Areal f.n. c:a 200 m².

ROOS, GUNNAR, fabrikör, Ljusdal. Född 9/1 1901 i Gävleborgs län. Arbetat i branschen sedan 1916. Delägare i ovanst. företag.

ROOS, GÖSTA, fabrikör, Ljusdal. Född 11/12 1903  Gävleborgs län. Arbetat i branschen sedan 1920. Delägare i ovanst. företag.

 


 

E. Sundberg

 

Einar Sundbergs Bilverkstad, Hedesunda.

Rörelsen startades 1942 av dess nuvaranade ägare. Verkstaden är försedd med erforderliga maskiner och verktyg för alla slags bilreparationer, motorrenoveringar, bilelektriska arbeten och batteriladdningar. Lager av bilreservdelar och tillbehör. Försäljer bensin och oljor. Fast anställd personal 2-3 personer.

SUNDBERG, EINAR, fabrikör, Hedesunda. Född 14/12 1906 i Gävleborgs län. Bedriver åkerirörelse sedan 1930. Innehavare av ovanst. företag sedan 1942.

 


 

J. A. Söderlund

S. A. Sundberg

R. Nordh

 

Söderlund & Lindström, Automobil- och Mek. Verkstad, Gävle.

Firman grundades år 1919 av Johan Alfred Söderlund och Axel Julius Lindström, vilken senare avled i september 1934. Nuvarande ägare och chef är fabrikör Alfred Söderlund. Företagets rörelse omfattar bilreparationer, motorrenoveringar, mekaniska, bilelektriska och metalliseringsarbeten. Specialitet: Cylinderslipning, vevaxelslipning. Boschservice. Lager av bilereservdelar och tillbehör. Fast anställd personal 100 personer.

SÖDERLUND, JOHAN ALFRED, fabrikör, Gävle. Född 21/10 1891 i Kopparbergs län. V. ordf. i Bilverkstädernas Riksförbund sedan 1944. Medlem av Centralstyrelsen sedan Riksförbundets bil-dande 1931. Ordförande i Gästriklands Bilverkstäders Föreningen sedan dess bildande 1931. Styrelsesuppleant i Tönsethkoncernen AB. Revisor i Sveriges Motorrenoverings Verkstäders Förbund. Chef och ägare av ovanst. företag.

SUNDBERG, SWEN A., kamrer, Gävle. Född 17/11 1913 i Gävleborgs länd. Kamrer i ovanst. företag sedan 1931.

JOHANSSON, ROLAND, lagerchef, Gävle. Född 8/5 1917 i Gävleborgs län. Arbetat i branschen sedan 1931. Lagerchef i ovanst. företag sedan 1942.

SEDERLIN, CURT A., ingenjör, Gävle. Född 20/2 1914 i Stockholms stad. Arbetat i branschen sedan 1931. Verkstadschef i ovanst. företag.

SUNDIN, STEN, verkmästare, Gävle. Verkmästare för motor- och maskinavdelningen i ovanst. företag.

NORDH, ROLF, verkmästare, Gävle. Född 13/8 1912 i Värmlands län. Arbetat i branschen sedan 1928. Verkmästare i ovanst. företag sedan 1942.

ANDERSSON, WILLIAM, verkmästare, Gävle. Verkmästare för serviceverkstaden.

SJÖLANDER, STURE, verkmästare, Gävle. Född 2/8 1916 i Gävleborgs län. Arbetat i branschen sedan 1930. Verkmästare i ovanst. företag sedan 1946.

 


 

  Södra Bilverkstaden, Hudiksvall.

Rörelsen startades 1946 av dess nuvarande ägare. Verkstaden är försedd med erforderliga maskiner och verktyg för alla slags bilreparationer, bilelektriska arbeten och batteriladdningar. Lager av bilreservdelar och tillbehör. Tappstation: B.P. bensin och oljor med fullständig service för tvättning och smörjning. Fast anställd personal 5 personer.

LARSSON, KARL MANFRED, verkmästare, Hudiksvall. Född 23/2 1894 i Malmöhus län. Arbetat i branschen sedan 1922. Innehaft eget företag 1922-25. Innehavare av ovanst. företag.

 


 

V. E. Solborg

 

Torsåkers Bilverkstad, Torsåker.

Rörelsen startades 1929 av dess nuvarande ägare. Verkstaden är försedd med erforderliga maskiner och verktyg för alla slags bilreparationer, bilelektriska arbeten och batteriladdningar. Försäljer Saaj och Noack batterier samt Texaco bensin och oljor. Areal 160 m². Fast anställd personal 3 personer.

SOLBORG, VIKTOR EVERT, verkstadsägare, Torsåker. Född 12/3 1905 i Gävleborgs län. Arbetat i branschen sedan 1930. Innehavare av ovanst. företag.

 


 

  Wahlbergs Bilverkstad, Södra Valbo.

Rörelsen startades 1923 av dess nuvarande ägare. Verkstaden är försedd med erforderliga maskiner och verktyg för alla slags bilreparationer, bilelektriska arbeten och batteriladdningar. Försäljer Varta batterier.

WAHLBERG, MARTIN, reparatör, Södra Valbo. Född 6/9 1889 i Gävleborgs län. Arbetat i branschen sedan 1913. Innehavare av ovanst. företag.

 


 

  Firma Rickard Wallberg, Hillebyn.

Rörelsen grundades 1922. Verkstaden är försedd med erforderliga maskiner och verktyg för alla slags bilreparationer. Lager av bilreservdelar och tillbehör. Areal 150 m².

WALLBERG, RICKARD, verkstadsägare, Hillebyn. född 7/2 1888 i Gävleborgs län. Arbetat i branschen sedan 1911. Chef för ovanst. företag siedan 1922.

 


 

  Wedin & Johansson, Enånger.

Rörelsen startades av dess nuvarande ägare, J. O. Wedin, 1929. Bilverkstad med erforderliga maskiner och verktyg för alla slags bilreparationer, motorrenoveringar, bilelektriska arbeten och batteriladdningar, även gummireparationer. Reservdels- och biltillbehörslager. Areal c:a 160 m². Fast anställd personal 2 personer.

WEDIN, J.O., verkstadsägare, Enånger. Född 3/11 1893 i Gävle-borgs län. Arbetat i branschen sedan 1925. Innehavare av ovanst. företag.

 


 

W. Dahlquist

Willes Bilverkstad, Bergsjö.

Rörelsen startades av dess nuvarande ägare 1926. Bilverkstad i nybyggda lokaler med erforderliga maskiner och verktyg för alla slags  bilreparationer, motorrenoveringar, bilelektriska arbeten, batteriladdningar och karosseriarbeten. Försäljning av däck och slangar. Reservdels- och biltillbehörslager. Gulf bensin och oljor. Areal c:a 270 m².

DAHLQUIST, WILHELM, fabrikör, Bergsjö. Född 15/7 1904 i Gävleborgs län. Arbetat i branschen i 20 år. Innehavare av ovanst. företag.

LINDBLOM, GERT, kamrer, Bergsjö. Kamrer i ovanst. företag.

NORDIN, ERIK, verkmästare, Bergsjö. Arbetat i branschen i 15 år. Verkmästare i ovanst. företag.

 


 

B. Zetterström

 

Bror Zetterströms Reparationsverkstad, Holmsveden.

Rörelsen startades 1934 av dess nuvarande ägare. Verkstaden är försedd med erforderliga maskiner och verktyg för alla slags bilreparationer, bilelektriska arbeten och batteriladdningar. Lager av bilreservdelar och tillbehör. Försäljer B.P. bensin och oljor samt Vacuum Oils och Castrols produkter. Areal 100 m². Fast anställd personal 3 personer.

ZETTERSTRÖM, BROR, fabrikör, Holmsveden. Född 1/12 1902 i Gävleborgs län. Arbetat i branschen sedan 1926, därav sex år i Amerika. Innehavare av ovanst. företag.

 


 

  Erik Öhman & Co., Edsbyn.

Rörelsen startades av Erik Öhman 1923 och övertogs av sönerna, Artur och bertil Öhman, 1942. Verkstad med erforderliga maskiner och verktyg för alla slags bilreparationer, motorrenoveringar, bilelektriska arbeten, batteriladdningar och karosseriarbeten. Auktoriserad verkstad för Volvo och GM. Reservdels- och biltillbehörslager. Shell bensin och oljor samt Vacuum Oils produkter. Areal 300 m². Fast anställd personal 18 personer.

ÖHMAN, ARTUR, fabrikör, Edsbyn. Född 5/10 1905 i Gävleborgs län. Arbetat i branschen sedan 1925. Delägare i ovanst. företag.

ÖHMAN, BERTIL, fabrikör, Edsbyn. Född 29/3 1912 i Gävleborgs län. Arbetat i branschen sedan 1930. Delägare i ovanst. företag.

 


 

  E. E. Öhmans Smides- & Bil-reparationsverkstad, Arbrå.

Företaget startades av dess nuvarande ägare 1924. Verkstaden, som ombyggdes 1939, har fullständig bilreparations- och mekanisk verkstadsrörelse och är försedd med erforderliga maskiner och verktyg för motorrenoveringar, bilelektriska arbeten, batteriladdningar, karosseriarbeten, billackeringar m.m. Auktoriserad verkstad för GM och Volvo och reservdelslager av dessa och andra märken. Säljer bilar samt batterier av märket Varta. Däck och slangar. Bensindistributör för Texaco bensin och oljor samt Vacuum Oils produkter. Areal c:a 425 m². Fast anställd personal 5 personer.

ÖHMAN, ERIK EINAR, fabrikör, Arbrå. Född 24/11 1901 i Gävleborgs län. Arbetat i branschen sedan 1918. Innehavare av ovanst. företag.

 

   

 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014