GÄVLEBORGS LÄN

BILSKOLOR

Källa: "Bilen i Sverige, dess drift, service och underhåll 50 år, Uppsala 1947"

 

 

 

 

B. A. Ahlström

 

Ahlströms Bilskola, Järvsö.

Rörelsen startades av dess nuvarande ägare 1938. Erforderligt undervisnings- och åskådningsmaterial för elevernas utbildande. En skolvagn. Antalet utbildade elever per år c:a 100.

AHLSTRÖM, BROR ALBERT, skolchef, Järvsö. Född 10/8 1914 i Gävleborgs län. Har samtidigt trafikbil i Järvsö. Innehavare av ovanst. företag.

 


 

B. Bergman

 

Bergmans Bilskola, Bollnäs.

Rörelsen startades av dess nuvarande ägare 1939. Fullständigt undervisnings- och åskådningsmaterial för elevernas utbildande. En skolbil. Antalet utbildade elever sedan 1939 786 st.

BERGMAN, BERTIL, skolchef, Bollnäs. Född 7/3 1916 i Gävleborgs län. Innehar åkeri och bilstation. Arbetat i branschen sedan 1937. Startat egen rörelse 1939. Övertog A. Nilssons Bilskola i Bollnäs, som startade 1930. Innehavare av ovanst. företag.

 


 

  Brundins Bilskola, Gävle.

Rörelsen startades 1936 av dess nuvarande innehavare men var under kriget nedlagd. Återupptogs på nytt 1946. Fullständigt åskådnings- och undervisningsmaterial för elevernas utbildande. F.n. en skolvagn. Antalet utbildade elever 1939 c:a 200.

BRUNDIN, FREDY, skolchef, Strömsbro. Född 13/12 1910 i Gävleborgs län. Arbetat i branschen seda 1930. Innehavare av ovanst. företag.

 


 

C. W. O. Gerling

T. Carlsson

 

Gävle Bilskola, Gävle.

Rörelsen startades av de båda delägarna 1943. Modernt undervisnings- och åskådningsmaterial för elevernas utbildande. 2 skolvagnar. Antalet utbildade elever per år c:a 400.

GERLING, CURT W. O., skolchef, Gävle. Född 21/5 1919 i Gävle. Tidigare innehaft bilverkstad i Gävle. Arbetat i branschen sedan 1934. Delägare i ovanst. företag.

CARLSSON, TOROLF, skolchef, Gävle. Född 31/5 1922 i Gävleborgs län. Arbetat i branschen sedan 1940. Delägare i ovanst. företag.

 


 

V. Lindblom

 

Hedesunda Bilskola, Hedesunda.

Rörelsen startades 1931 av dess nuvarande ägare. Skolan är försedd med erforderligt undervisnings- och åskådningsmaterial för elevernas utbildande. En skolbil. Antal utbildade elever hittills c:a 1 300.

LINDBLOM, VALFRID, skolchef, Hedesunda. Född 4/11 1902 i Gävleborgs län. Arbetat i branschen sedan 1931. Innehavare av ovanst. företag.

 


 

H. Ingelson

 

Henning Ingelsons Bilskola, Storvik.

Rörelsen startades 1938 av dess nuvarande ägare. Skolan är försedd med erforderligt undervisnings- och åskådningsmaterial för elevernas utbildande. En skolbil. Antal utbildade elever per år c:a 125.

INGELSON, HENNING, skolchef, Torsåker. Född 24/12 1908 i Gävleborgs län. Arbetat i bilbranschen sedan 1928. Innehavare av ovanst. företag sedan 1938.

 


 

H. Johnson

 

Hilding Jonssons Bilskola, Bergvik.

Rörelsen grundades 1931. Skolan är försedd med erforderligt undervisnings- och åskådningsmaterial för elevernas utbildande. En skolbil. Antal utbildade elever per år c:a 100.

JOHNSON, HILDING, bilinstruktör, Bergvik. Född 19/7 1904 i Gävleborgs län. Arbetat i branschen sedan 1931. Chef för ovanst. företag.

 


 

  E. Nilssons Bilskola, Bollnäs.

Rörelsen startades 1935 av Henning Nilsson och övertogs av dess nuvarande ägare 1945. Erforderligt undervisnings- och åskådnings-material för elevernas utbildande. En skolvagn. Antalet utbildade elever per år c:a 100.

NILSSON, EVERT, skolchef, Bollnäs. Född 23/5 1909 i Gävleborgs län. Innehavare av ovanst. företag.

 


 

N. Nilsson

 

Nilssons Bilskola, Söderhamn.

Rörelsen startades 1930 i Granbo av dess nuvarande ägare. Skolan är försedd med erforderligt undervisnings- och åskådningsmaterial för elevernas utbildande. En skolbil. Antal utbildade elever per år c:a 50. Försäljer även bilar.

NILSSON, NILS, skolchef, Söderhamn. Född 26/5 1906 i Gävleborgs län. Bilskola sedan 1930 i Granbo, Kilafors. Innehavare av ovanst. företag.

 


 

  Nords Bilskola, Ljusdal.

Rörelsen startades av dess nuvarande ägare 1935. Erforderligt undervisnings- och åskådningsmaterial för elevernas utbildande. Sedan starten utbildat c:a 1900 elever. En skolvagn.

NORD, AXEL V., skolchef, Hybo. Född 29/10 1895 i Gävleborgs län. Arbetat i branschen i 30 år. Innehavare av ovanst. företag.

 


 

K. N. G. Stenborg

B. Samuelsson

 

Praktiska Bilskolan, Gävle.

Rörelsen startades 1943. Skolan är försedd med erforderligt undervisnings- och åskådningsmaterial för elevernas utbildande. Två skolbilar och två instruktörer.

STENBORG, KARL NILS GÖSTA, yrkeslärare, Gävle. Född 8/10 1903 i Östergötlands län. Innehar bilskola sedan 1930 i Mölndal. Innehavare av och skolchef i ovanst. företag.

SAMUELSSON, BERTIL, bilinstruktör, Gävle. Född 6/1 1912 i Kopparbergs län. Arbetat i branschen sedan 1944. Instruktör och föreståndare i ovanst. företag.

 


 

R. Åhlander

 

Runes Bilskola, Sandviken.

Rörelsen startades 1946. Skolan är försedd med erforderligt undervisnings- och åskådningsmaterial för elevernas utbildande. En skolbil.

ÅHLANDER, RUNE, bilistruktör, Sandviken. Född 19/12 1910 i Jönköpings län. Arbetat i branschen sedan 1929. Chef för ovanst. företag sedan 1946.

 


 

S. R. Pettersson

 

Sandvikens Bilskola, Sandviken.

Rörelsen startades 1946. Skolan är försedd med modernt undervisnings- och åskådningsmaterial för elevernas utbildande.

PETTERSSON, SVEN RAGNAR, bilinstruktör, Sandviken. Född 5/12 1913 i Kopparbergs län. Arbetat i branschen sedan 1936. Skolchef för ovanst. företag sedan 1946.

 


 

B. E. Svärdh

 

Svärdhs Bilskola, Sandviken.

Rörelsen startades 1946. Skolan är försedd med modernt undervisnings- och åskådningsmaterial för elevernas utbildande.

SVÄRDH, BROR ELIS, bilinstruktör, Sandviken. Född 9/3 1919 i Gävleborgs län. Arbetat i branschen sedan 1934. Skolchef för ovanst. företag sedan 1946.

 


 

O. Söderblom

 

Söderhamns Bilskola, Söderhamn.

Rörelsen startades av dess nuvarande innehavare 1944. Modernt undervisnings- och åskådningsmaterial för elevernas utbildande.

SÖDERBLOM, OLOF, bilinstruktör, Söderhamn. Född 4/12 1892 i Gävleborgs län. Innehaft bilskola tidigare sedan 1922. Driver trafikrörelse med 2 st. droskbilar. Innehavare av ovanst. företag.

 


 

  Wallbergs Bilskola, Gävle.

Rörelsen startades av dess nuvarande ägare 1945. Modernt undervisnings- och åskådningsmaterial för elevernas utbildande.

WALLBERG, WALTER, skolchef, Gävle. Född 26/8 1912 i Gävle-borgs län. Innehaft bilskola i Gävle 1933-36.Verksam inom bilbranschen sedan 1925. Innehavare av ovanst. företag.

 


 

H. Östblom

H. Östbloms Gummi- & Reparationsverkstad, Hofors.

Verkstaden startades 1926 av dess nuvarande ägare. Bilskolan, som startades 1937, är försedd med erforderligt undervisnings- och åskådningsmaterial för elevernas utbildande. Försäljer GM:s bilar under Bröderna Hansson, Storvik. Gummiverkstad med erforderligt material för förekommande reparationer. Försäljer däck och slangar. Utför bilelektriska arbeten och batteriladdningar. Försäljer Saajs bilbatteri. Tappstation för Esso bensin och oljor. C:a 50 elever utbildas per år.

ÖSTBLOM, HENRIK, reparatör, Hofors. Född 7/11 1901 i Gävleborgs län. Arbetat i branschen sedan 1926. Erövrat en stor prissamling vid motorcykeltävlingar. Innehavare av ovanst. företag.

 

 

 

 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014