Hvar 8 dag, med undertiteln illustreradt magasin, var en svensk illustrerad veckotidning som utgavs mellan 1899 och 1933. Tidningen innehöll en blandning av aktuella nyhets-, kultur- och vetenskapsreportage från Sverige och världen, men också biografiska och andra artiklar, noveller med mera.

Den innehåller dessutom 12–24 biografiska notiser i varje veckonummer med porträtt för folk som fyller jämna år eller har avlidit. Det blir ca 500 biografier per år. Detta är en ovärderlig källa för släktforskare. I början av varje inbundet band finns en förteckning över biografierna.

Redaktör för tidningen var under nästan hela dess utgivningstid Hjalmar Bratt, vilken från 1917 också var ansvarig utgivare för densamma. Han efterträddes 1931 av Erik Ljungberger. Redan i november 1932 upphörde dock Hvar 8 dag som egen tidning och uppgick i stället i Idun, efter att tidigare samma år bytt namn till Pressjournalen Var 8 dag.

Tidningen trycktes fram till 1930 i Göteborg, därefter i Stockholm. Upplagan låg under början av 1910-talet på cirka 100 000 exemplar.

källa: Wikipedia 20140315

   
   
   
   

 

 


Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014