Ovansjöknektar i helg och söcken.

 

Av Betula    Ur Särlingar

 

 

De gamla soldaterna från indelningsverket har gått till sina fäder och av deras torpställen finns ofta inte mera kvar än en och annan krum apel. Men minnena lever kvar om soldaternas framfart ute i socknarna. Många av dem var stora original och spelade en framträdande roll i bygdens liv, där flera av dem sattes till skolmästare och genom sin större erfarenhet är folk i allmänhet tilldelades diverse förtroendeuppdrag. Många av dem var skickliga hantverkare.

Om man sitter och pratar med äldre människor, kan man få höra intressanta skildringar om de färgstarka soldaterna. De som bodde i Högbo, tillhörde Ovansjö kompani. Några soldattorp i vedertagen mening fanns inte där, utan rotebönderna upplät åkerlappar på sina hemman åt soldaterna och när knektarna lämnade in för gott, återgick också jordlappen till hemmanet. En av soldaterna var Huld. Efter honom blev en gård kallad Huldas. En annan soldat hette Kvist. Han hade sin jord och stuga intill missionshuset. Löf var en tredje soldat. De nämnda framlevde sitt liv och leverne som folk i allmänhet. Annat var det med soldaten Olle Mård.

 

INDELTE SOLDATEN OLLE MÅRD

Han brukade jord under Jugas med två kor och en oxe, som hjälpte honom i sysslorna. Åkern vid Jugas var på ett par tunnland, men han hade även en jordbit uppe vid Stråmurens fäbodar, där det fanns en stuga. Denna är nu borta, men brunnen finns kvar. I fäboden höll han korna på sommaren. Soldatstugan nedanför nuvarande postkontoret, revs för ett 40-tal år sedan. Mård själv gick till sina fäder vid den tiden.

Efter pensioneringen var han alltjämt verksam, hjälpte folk i bygden och arbetade även åt järnverket i Sandviken. Sina sista år tillbringade Mård hos en släkting vid namn Hillström, som arrenderade jordbruket i Gruvan av Högbo bruk. Där dog också Mård. Han var vid sin bortgång närmare 80 år.

Mård var, som antytts, ett stort original, full av lustigheter och infall, gick klädd litet hur som helst - vanligen i kläder av blaggarn med en kullrig hatt på huvudet - och betecknades närmast som slarvig och ovårdad, tog sig gärna ett rus men inte mer än att han kunde sköta sina uppgifter. Hans hustru Mård-Britta var hans raka motsats: en renlig och proper kvinna, som kämpade tappert för att få någon rätsida på sin make. Hon var även flitigt anlitad som sveperska i bygden, ett grannlaga yrke, som hon skötte på ett fint sätt. Deras äktenskap var barnlöst.

 

En sommar, då det led mot slåttern for Olle Högman och Mård till Gävle för att skaffa slåtterbrännvin. Mård gick och sneglade på flaskorna, längtade efter en sup, men när inte Högman gjorde någon min av att vilja tulla sin kutting, sa Mård: - Men hör du Olle, du och jag som har pengar och har råd å supa - nog är dä föll skamlit att vi skä komma hem till Högbo alldeles nyktra.

 

En gång hade några grannar varit ute i markerna och jagat älg. Men det hade bommat och berättade vid hemkomsten om den misslyckade jakten. Mård, som ansåg sig vara en skicklig skytt, satt och lyssnade på deras utläggningar om situationen i skogen, när älgen kom lufsande. Han demonstrerade på gårdstunet sina färdigheter från lägret och sa: - Nä, gubbar, ni skulle ha kastat er på bälg i skyttelinje     Att kasta sig på bälg betydde att man skulle kasta sig ner på magen.

 

 

En sommardag kom Mård traskande från Småängarna över ån vid Ski. Där träffade han bonden i färd med att såga bräder. Mård gick fram till honom och slog sig i samspråk: 

- Men hu har jag vure om nått, som jag allri vure om förr! 

- Va kan dä vara? undrade mannen vid sågen.

- Jo, när jag geck förbi Hed-Abraham, så kom han ut å fråga, om jag välla ha en skvätt fin mjölk. Å jag var ju törstin, så jag tackade ja. Å jag feck en skopa åv en där mjölken. Men om jag inte hade fått ett glas vatten ätteråt, så hade jag säkert stryttje . För si var sån där sepratorsmjölk ….

 

 

Men svagdricka tålde Mård. Hans präktiga hustru bryggde mustigt dricka åt honom. Här han bärgade höet på Småängarna, brukade han ha en redig flaska med sig. Mård var fallen för experiment. Det var fin lerjord vid ängarna och för att pröva lerans genomsläpplighet för vätskor fick han idén att göra en grop i leran och tömma hustruns fina brygd i gropen. Om resultatet berättade han för byfolket:

- Å kan du tänka däg, kär, att leran var så fin, så hon släppte inte igenom en droppa, utan jag geck å drack ur den där gropen hela slåttern, å dä minska inte mera i gropen än vad jag själv bälga i mäg!

 

Det berättas om Mård, att han också tog lera och bäddade med under lagårdsbottnen för att samla upp gödselvatten, som han sedan spred ut på åkern till välsignelse för växtligheten. Det var ideer som han fått ute på mötena. Om bönderna tog efter hans uppslag är inte känt.

 

 

Mård var fostrad i den gamla andan. Han var högkyrklig och talade med djupt förakt om väckelserörelsen och nykterhetsrörelsen. Han oroades mycket över att kvinnorna övergav sina gamla folkvisor och började sjunga de nya andliga sångerna för korna, när de skulle föras i vall. Mård hörde en dag en grannkvinna gå och sjunga något andligt framför skällkon i bygatan, varvid han fräste ur sig:

- Hänn går dom å sjunger ”Jesus är min, Jesus är min”. Men om korna inte går som dom skä, så börjar dom svära. Är kristendom ?

Mård var kyrksam och saknades aldrig vid högmässan, så vitt han var frisk och hemmavid. Kyrkoherde Fryklund satte stort värde på sin församlingsbo. Ja, det talet gick, att Mård var den enda inom församlingen, som han hade riktig respekt för.

 

 

Han brukade köra på förtjänst med sin oxe åt järnverket. En dag kände sig oxen törstig och gick ner till sjön för att dricka. Mård följde villigt med och bjöd oxen att släcka sin törst:

- , hän har du å drick ur skvätten!

 

 

Oxen och Mård var ofta osams och grälade på varandra. En dag fick oxen för sig, att han skulle stanna och vila vid åbron. Det gick inte att få oxen ur fläcken. Då gick Mård, som var en storväxt karl, fram och fattade tag i hornen för att få oxen på andra tankar. Men oxen var starkare än Mård och brottningen slutade med att Mård fick ett ordentligt ryggskott. Det blev sängläge i flera dagar. En granne stog vid bädden:

- Hur är det, vart du så förstörd?

- Ja, kan du si. Folk bryter armar å ben åv säg och inte får nå men åv dä, men jag skulle råka ut så här bara för en där oxfnaskerns skull!

 

 

Som pensionär fick Mård hämta sin lilla pension i Ovansjö. Dit for han alltså varje månad för att få ut sina slantar. Men innan han hämtade pensionen, måste han få kyrkoherdens namn på papperet. Mård skulle fara med första tåget till Ovansjö och kom därför redan vid 6-tiden på morron och knackade på hos kyrkoherden. Allt där var lyckt och låst, men Mård dunkade på dörren så att en piga kom utspringande och undrade, vad som stod på:

- Vem är ni? undrade pigan.

- Jag är soldaten Mård, å jag skä ha Fryklunds namn på dä här papperet!

- Men inte kan vi störa honom så här tidigt. Han ligger ju och sover!

- Väck´n då, befallde Mård och stirrade på pigan, som om hon varit hans fiende. - Jag skä täll Ovansjö å hämta pangsjon å Fryklund skä skriv på, innan jag får ut pängarna. Förräxten, är dags för en körkherre å ligg å söva så här. Han skä opp å göra nytta för säg …!

Och pigan tog papperet, gick in och fick den sömnige kyrkoherdens namn påskrivet. Mård hann med morrontåget. Ja, Fryklund, hade nog litet respekt för Mård.

 

 

Ja, egentligen hade man litet till mans i gamla Högbo respekt för soldaten Olle Mård, som var stor och kraftig, sade vad som föll honom in till vem som helst och krusade ingen, utom en gång Karl XV, som han själv hyste verklig aktning och respekt för. Ibland hade Mård kommendering till kungens livvakt. Sämre ansåg han däremot Oscar II vara. Enligt Mård var denne en stor slösare, som hotade förstöra hela landet. Men Karl XV det var en karl det!

 

 


 

 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014