VÄSTERGÖTLANDS ÄLDSTA INVÅNARE

 

 

Det är en ganska unik "grupp", som vi här presentera. Sammanlagda åldern af de fyra personerna uppgår till ej mindre än 303 år. Den som sitter är Västergötlands äldsta invånare enkan Beata Andersdotter i Erska, född den 28 mars 1803 och således just i dagarna ingången i sitt 99:de år.

Bredvid henne stå hennes "små": sonen Anders Nilsson, 70 år, med 72-årig hustru och dottern Anna Nilsdotter med 63 vårar på nacken. Som Ni själf ser, äro de alla krya och raska för sin ålder; den äldsta gumman ser jämförelsevis bäst konserverad ut. Men så har hon ock ett långt "naturenligt" lefnadslopp bakom sig, under hvilket frisk luft och motion säkerligen varit de bästa medlen att "hålla kropp och själ ihop" under årens släp.

De fyra personerna äro bosatta i Erska socken af Elfsborgs län, på norra sidan af den vackra sjän Anten, vid hvilken det minnesrika godset Gräfsnäs är beläget. Detta upptager hälften af nämnda sockens areal. (Hv8dag 19010331)

 

   
   

 


 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014