GUSTAF QUIDING

Stugans skapare och ägare är handl. Gustaf Quiding, och dess skapelsehistoria går tjugo år tillbaka i tiden. Ett brottstycke af en gammal kyrkoskulptur, som han af en tillfällighet kom öfver, väckte hans intresse för fornsaker, och detta intresse kom snart att rikta sig på en specialitet: minnen från allmogelifvet i Blekinge i gamla dagar. Han började så småningom samla gamla möbler, husgeråd, kläder och smycken och kom härunder på den lyckliga idén att ordna denna samling till en interiör af en gammaldags blekingsk bondstuga. [utdrag ur artikel] ((Hv8dag 19010120)

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 


 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014