ALBRECHT THEODOR ODELBERG

DET SVENSKA STATSRÅDET.

Det nya jordbruksdepartementets chef, statsrådet Albrecht Theodor Odelberg. (Hv8dag 19010106)

 

JONAS OLSSON

Denne gubbe med den säkra blicken ur de klara ögonen och den ännu om kraft vittnade hållningen fyllde den 13 februari 100 år. En af våra vänner i Karlstad, som jämte en amatörfotograf häromdagen gjorde den gamle Jonas Olsson i Rud på Hammarön ett besök, har sändt oss detta lyckade porträtt af den ovanligt raske sekelmannen. Hos sin dotter och måg har han nu tillbragt de senaste femton åren af sitt lif, och får man döma af hans nuvarande hälsa har han alla utsikter att få lefva ännu åtskilliga år. Hans hy är jämn och klar, utan skrynklor eller djupare fåror, och gestalten har kvar sin stadga och hållning.

Jonas Olsson är född värmländing, liksom han också framlefvat hela sitt långa lif i Värmland. I yngre år innehade han ett torp under Kärne, sedan han måst afstå från sin plan att bli präst. Därefter flyttade han vid mera framskriden ålder till Gullsbyn i Brunskog.

För sin exempellöst goda hälsa och sitt långa lif anser han sig ha att tacka, näst Gud, sitt friska lefnadsmod och glada förnöjsamhet. När han någon gång känt några onda krämpor, har han föraktat medicin och botat dem med kallt vatten – en gammal kneippare således, denne värmländing!

Gubben intervjuades nyligen af en medarbetare i Karlst.-Tidningen.

”Mindes fader Jonas Karl Johan något?”

Ja, fäll mindes han dä. Karl Johan som kom ifrån Frankrike, som tågade till Norge och förskräckte norrmännen så att de ”hissade vänskapsflagd” och förenedes med svenskarne fast med egna lagar. Jo då, det mindes han. Han kom allt ihåg den danske prinsen också, som var så snäll och som fick förgift af en hög herre så att han dog. Han hade också hört talas om hur den höge herrn sedan blef söndersliten af folket i Stockholm. Det var tydligen de grundlösa, men af allmogen i Sverige allmänt trodda förgiftningshistorierna om den omtyckte prins Kristian August af Augustenborg, eller som han som svensk tronföljare hette Karl August samt det Fersenska mordet i Stockholm 1810, som stego upp för gubbens själ i otydligt hägrande minnen från hans barndom. (Hv8dag 19010224)

 

 

FREDRIK VILHELM VON OTTER

DET SVENSKA STATSRÅDET.

Excellensen frih. Fredrik Vilhelm von Otter. Statsminister. (Hv8dag 19010106)

 

JAKOB OTTERGREN

En af hufvudstadens äldre borgare f.d. snickerifabrikören Jakob Ottergren afled den 17 febr., 78 år gammal. Han var en hedersman af gamla stammen, en anspråkslös och redbar personlighet. (Hvar 8 dag 19010310)

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 


 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014