HERMAN NACHMANSON

Grosshandlaren Herman Hachmanson afled den 9 d:s i hufvudstaden i en ålder af 61 år. Han var en af Stockholms större affärsmän och innehade många förtroendeuppdrag. Dessutom var kan känd för sin hjälpsamhet. (Hv8dag 19010127)

 

 

CARL PETER NAUMANN

Den 30 jan. afled i staden Mora, Minn. U.S.A., juveleraren Carl Peter Naumann, 78 år gammal. Mången bland äldre stockholmare torde ha den vänsälle och tillmötesgående mannen i angenäm hågkomst. En hans söner, Ivar, är tjänsteman hos Stockholms drätselnämd. (Hvar 8 dag 19010310)

 

 

P. NAUMBURG

60 år fylde den 4 februari den i vida kretsar kände fabriksidkaren P. Naumburg i Stockholm. Hr N. hyllades med talrika gratulationer från när och fjerran, värdefulla gåfvor och en riklig blomstergärd. (Hv8dag 19010217)

 

 

ANNIE NELSON

Fröken Annie Nelson i nyårsrevyn å Göteborgs Stora Teater. (Hv8dag 19010127)

 

 

N. NILSSON

(Hv8dag 19010407)

 

F. C. NORBIN

(Hv8dag 19010407)

 

GUSTAF ADOLF NORDLUND

Den 4 febr. afled hastigt af slaganfall å Holmenkollen e. o. professorn i anatomi vid Upsala universitet Gustaf Adolf Nordlund, nära 51 år gammal. Han skulle vid middagen efter det stora skidloppets slut besvara en af norrmännen utbringad skål för Sverige, då han midt under talet föll ned, träffad af slag.

Professor Nordlund var en framstående vetenskapsman. Som läkare åtnjöt han stort anseende och hade en betydande praktik. De närmastes sorg delas af den synnerligen talrika vänkrets, som hans hjärtegoda, vinnande person förskaffat honom. (Hv8dag 19010217)

 

 

OLIVIA NORDQVIST

Trettioårsjubileum firade den 28 januari innehafvarinnan af Allmänna tidningskontoret i Stockholm, fröken Olivia Nordqvist – syster till förste hofkapellmästaren Conrad Nordqvist – i det att det välbekanta tidningskontoret vid Gustaf Adolfs torg denna dag ägt bestånd i 30 år och fröken N. allt från dess första dag haft anställning där, tills hon själf öfvertog detsamma. Gratulationer och blommor anlände i mängd, och på kvällen var å restaurant Anglais en fäst anordnad för Allmänna tidningskontorets populära innehafvarinna. (Hv8dag 19010210)

 

 

EMIL NORLANDER

VÅRA "NYÅRS-REVY"-FÖRFATTARE

Det var förliden vår, på varietén i Stockholms Tivoli, som revyn ”Den förgylda lergöken” först lät höra sig. Varieténs direktris, Anna Hoffman, har icke haft skäl att ångra de förtjusande lergökstonerna, hvilka kväll efter kväll drogo fullt hus. Och sedan har ”göken” flaxat ut öfver Sverige och ända till Finland – utan att råka ut för censuren!

Vi återgifva här de energiska dragen af ”Den förgylda lergökens” författare – den förkylda lergöken, säger Stockholmshumorn. Hr Norlander är en ovanligt flitig skribent och utvecklar icke sällan mycket fyndighet. När vi i Stockholm begärde hr Norlanders porträtt, tillade vi ”och ett par rader, några biografiska uppgifter …” Men då svarade han i telefonen: ”Omöjligt, att skrifva om sig själf är det samma som straffarbete. Antingen skall man omåttligt fördärfva sig eller också – vara alldeles för blygsman. Men – jag skall försöka”.

En half timme senare har nr Norlader sändt oss porträttet och följande meddelande, som talar för sig själf:

Några korta data i all vänlighet. Född 1865 5/5, publicist sedan 1893, ”fast” i Stockholmstidningen 1897. Min första revy 1888 på ”Folkan” kallades ”Efter reparation”. ”Den förgylda” är min 13:de (!) revy. Bland dessa 13 är ”I Underjorden” 1890 (Folkan), ”I ballong” 1894 (på Vasan), ”Den stora sträjken” (Södra teatern) 1899 säkerligen i en dels minne. Har dessutom en gång försökt blifva en bättre människa och skrifva något hyggligt i form af en allvarsbok: ”Slagen till slant”, alltså af de hyggliga slagen, men det slant – delvis. Åtminstone har lergöksfabrikationen blifvit mera uppskattad. Är hög i graderna inom P.B. och W6 och mycket verksam i bägge. Har lyckan att vara med S. B. K., de omskrifvna 18 stadsbuden, hvilken institution bildades af Victor Holmqvist och Anton Bendix, bägge numera ”nix”.

Sign. Don Basuno, Nore, Alé. Sicken en hög det blef!

med tacksamhet och alldeles utmärkt högaktning  - Emil Norlander. (Hv8dag 19010120)

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 


 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014