JEAN CARLOS DANCKWARDT

Den 28 febr. afled å sin egendom Dansjö kommendörkaptenen Jean Carlos Danckwardt. D., sin ätts hufvudman, var född i Santos i Brasilien, där fadern, som varit svensk officer, var bosatt. Han åtnjöt i sin krafts dagar anseende som en mycket duglig sjöman samt var personligen en hjälpsam och välvillig man, som kvarlämnar ett välsignadt minne. (Hv8dag 19010317)

 

A. H. DJURSSON

Den 8 febr. afled i Malmö ingeniör A. H. Djursson. Ingeniör D. hade gjort sig känd som en i sitt fack mycket ansedd tekniker. Senast var han biträdande ingeniör vid tredje distriktets banafdelning. (Hvar 8 dag 19010303)

 

 

VICTOR AMANDUS EMANUEL DRYSELIUS

Julafton afled i Gefle sjökaptenen Victor Amandus Emanuel Dryselius i en ålder af 73 år. D. blef 1864 kapten å ångaren ”Högbo”. Under det då pågående dansk-tyska kriget gjorde han med denna danska staten ej så små tjänster och erhöll efter kriget därför en medalj. År 1875 afslutade D. sin sjömansbana och egnade sig i Gefle åt ångbåtskommissionärsskap, det största inom länet. D. var i allo en hjärtegod hedersman, en originel personlighet, hvilkens minne ska lefva i kär hågkomst. (Hv8dag 19010113)

 

 

GERHARD DYRSSEN

DET SVENSKA STATSRÅDET.

Sjöministern, kommendör Gerhard Dyrssen. (Hv8dag 19010106)

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 


 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014