C. M. CARLSSON

Femtio år fyllde nyligen vagnsfabrikören C. M. Carlsson i Stockholm, ene delägaren i firman C. A. Carlssons söner, hvilken firma samtidigt upplefvat 50 år. Dagen firades på ett sätt, som bevisade det goda förhållandet mellan arbetsgifvare och arbetstagare. (Hv8dag 19010331)

 

NILS LUDVIG ALFRED CLAESSON

DET SVENSKA STATSRÅDET.

Chefen för ecklesiastikdepartementet statsrådet Nils Ludv. Alfred Claësson. (Hv8dag 19010106)

JESPER INGWALD CRUSEBJÖRN

DET SVENSKA STATSRÅDET.

Generalmajor Jesper Ingwald Crusebjörn, krigsminister. (Hv8dag 19010106)

   
   
   
   
   
   
   
   
   

 


 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014