CARL LARSSON I FLYTTNING.

Foto för Hvar 8 dag af C. K. Thorncliff, Stockholm.

 

 

Allas vän Carl Larsson, den utmärkte målaren, hvilken, efter att ha varit bosatt i Göteborg, flyttade till Stockholm och nu i åtskilliga år varit stadig där, har helt hastigt och lustigt låtit packa in hela sitt grefliga bohag i bostaden och de båda ateliererna vid St. Glasbruksgatan på Söder - och flyttar till Dalarne!

Han har där, som bekant, en liten ägendom, Sundborn, och att han där har det förträffligt anordnadt kan man se af aqvarellserien "Ett hem", som i original finnes å Nationalmuseum, men i många tusen lyckade afbildningar spridd land och rike omkring. [utdrag ur artikel] (Hv8dag 19010331)

 

   
   

 


 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014