SVERIGES FÖRSTA AUTOMOBIL

 

 

Den 17 maj profkördes på en färd från Göteborg till Kongsbacka den första automobil-lastvagn som kommit i bruk i Sverige. Den är tillverkad af Motorfahrzeug- und Motorfabrik-Aktien Gesellschaft i Berlin och genom dess agent i Göteborg hr Knut Bonnier inköpt af aktiebolaget J. A. Pripp & Son för längre transport af det välkända bryggeriets tillverkning.

Proffärden, på hvilken ett antal inbjudna bl.a. från prässen utgjorde "lasten" för dagen, gick i allo väl. Vagnen kan bära ej mindre än 3000 kg. last på slät väg. Farten kan uppdrifvas från 4 till 7, 10 ā 14 km. Lastautomobilens praktiska nytta har firman i fråga redan kunnat konstatera och det dröjer nog ej länge innan dennas exempel följes af andra. Ju förr de lantliga fålarne bli vana vid "schäsen", desto bättre! (Hv8dag 19000603)

 

   

 


 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014