DEN SVENSKA ÅNGFÄRJAN I ÖRESUND

 

 

1. Dir. vid Kockums Verkstad Hj. Wessberg, 2. utnämnde befälhafvaren å "Malmö" kapten G. F. Lysander; 3, 4, 5 Ingeniörerna vid Kockums Verkstad, Medelius, Fries, Bremberg; 6. Kommerserådet J. F. Pihlgren; 7. Öfverdirektören F. A. Almgren; 8. Bankdirektören H. Nathorst; 9. Generaldirektören Th. Nordström; 10. Trafikdirektören C. J. Stjerna; 11. Distriktchefen A. R. Corin; 12. Maskindirektören E. J. T. af Klint.

 

Svenskarna ha att anteckna ännu en "seger i Öresund". Det var ej länge sedan vi återgåfvo ett par bilder från de svenska Öresundsångarnes start i Malmö. I dag äro vi i tillfälle visa ett par ögonblicksfotografier tagna när svenska statens första ångfärja Malmö löpte å stapeln å Kockums varf den 21 april.

Å den öfre bilden synes de personer, hvilka vid färjans sjösättning voro ombord å densamma. (Hv8dag 19000506)

 

Delförstoring, numren 1-7

 

Delförstoring, numren 7-12

 

   

 


 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014