SVENSKARNE UNDER TRANSVAALS FANA

 

 

Vi äro härmed i tillfälle återgifva en synnerligen intressant bild. Det är en gruppfotografi, hvilken togs af samtliga svenska frivilliga boersoldater strax innan de drogo ut. Flera af dem  ha fallit på ärans fält, en del afbida som fångar på S:t Helena fredsslutet, under det att andra ännu vistas på krigsfot. För alla hemmavarande anhöriga till dessa soldater torde denna bild vara mycket välkommen. (Hv8dag 19000715)

 

Delförstoring, vänster

 

Delförstoring, höger

 

   

 


 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014